KULÜP AMACI

Bölüm ayrımı olmaksızın her alanda çalışmaya ilgili öğrencilerin bir arada olabileceği bir öğrenci topluluğu oluşturmak, sosyal aktivitelerde bulunmak, proje üretmek ve var olan projeleri geliştirmek, Trello (proje uygulaması) gibi sosyal ağları kullanarak Yalova Üniversitesi öğrencilerini ve diğer üniversitelerde ki öğrencileri belli bir platformda buluşturmak ve fikir alışverişinde bulunmak kulübümüzün amacıdır.

KULÜP BAŞKANI

Zeynep KAPTAN

 

KULÜP AKADEMİK DANIŞMANI

Dr. Öğretim Üyesi Onur ÜNLÜ

 

KULÜP FAALİYETLERİ

Kulübümüzün 2018-2019 eğitim öğretim yılı faaliyetleri;

  • Dr. Onur ÜNLÜ ile “Yaratıcı Düşünme Eğitimi” semineri
  • Edebiyata, Tarihe, Felsefeye Feminist Yaklaşımlar Konferansı - Özyeğin Üniversitesi
  • 14. Ulusal Profesyoneller ve Başarılı Yöneticilerle Sektörler Kongresi - Uludağ Üniversitesi
  • 6. İK Kariyer Zirvesi - Boğaziçi Üniversitesi
  • ICOBS’19
  • Dr. Onur ÜNLÜ ile “Bourdieu’nün Sermaye Türleri Ölçeğinde İşletme Öğrencilerinin İstihdam Tecrübeleri Üzerinde Bir Tartışma” semineri

 

KULÜP İLETİŞİM

E- Posta: fusionofideass@gmail.com

Instagram: @fusionofideass

Etiket: Yeni Fikirler Kulübü