Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü Akademik Personel Sayıları

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

3

3

6

4

0

4

5

3

8

1

0

1

7

7

14

20

13

33

 

Yalova Üniversitesi Birimlere Göre Öğrenci Sayıları 

 

Birinci Öğretim

İkinci Öğretim

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

Lisans

233

395

628

66

113

179

299

508

807

Lisansüstü

 

               

Etiket: Sayılarla Bölümümüz