Son Güncelleme: 27.12.2022

 

Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü Akademik Personel Sayıları

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

Toplam

E

K

T

E

K

T

E

K

T

E

K

T

E

K

T

E

K

T

4

3

7

4

1

5

7

3

10

1

0

1

5

6

11

20

13

34

 

Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü/Ana Bilim Dalı
2018 - 2022 Yılları Arasında Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Sayıları

 

Birinci Öğretim

İkinci Öğretim

Toplam

E

K

T

E

K

T

E

K

T

Lisans

2022

461

295

756

45

19

64

506

314

820

2021

429

252

681

72

39

111

501

291

792

2020

384

229

613

112

66

178

496

295

791

2019

292

209

501

143

92

235

435

301

736

2018

244

179

423

184

121

305

428

300

728

Lisansüstü

2022

81

57

138

63

19

82

144

76

220

2021

71

58

129

52

17

69

123

75

198

2020

57

38

95

18

10

28

75

48

123

2019

26

22

48

4

3

7

30

25

55

2018

13

12

25

1

-

1

14

12

26

 

Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve İşletme Ana Bilim Dalı
2022 Güz Dönemine Ait Lisansüstü Öğrenci Sayıları

 

Tezli
Yüksek Lisans

Doktora

Tezsiz
Yüksek Lisans

Toplam

E

K

T

E

K

T

E

K

T

E

K

T

İşletme ABD

62

44

106

19

13

32

63

19

82

144

76

220

LEE

650

424

1075

154

112

266

106

44

150

910

580

1491

 

Yalova Üniversitesi Toplam Mezun Öğrenci Sayıları Tablosu (27.12.2022)

 

2019

2020

2021

2022

E

K

T

E

K

T

E

K

T

E

K

T

Yalova Üniversitesi Lisans

453

632

1085

505

589

1094

524

614

1138

425

465

890

İşletme Bölümü Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEE, Tezli Yüksek Lisans

1

-

1

-

-

-

33

29

62

75

61

136

İşletme Ana Bilim Dalı

3

3

6

4

3

7

1

4

5

3

10

13

LEE, Doktora

-

-

-

-

-

-

13

7

20

13

13

26

İşletme Ana Bilim Dalı

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tezsiz Yüksek Lisans

-

-

-

-

-

-

12

7

19

11

13

24

İşletme Ana Bilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletme Bölümü/Ana Bilim Dalı Öğrencilerin Uyruklarına Göre Dağılımı

İşletme Bölümü

Birinci Öğretim

İkinci Öğretim

Toplam

Genel

TC

Uluslararası

TC

Uluslararası

TC

Uluslararası

E

K

T

E

K

T

E

K

T

E

K

T

E

K

T

E

K

T

T

2022

372

251

623

89

44

133

45

19

64

-

-

-

417

270

687

89

44

133

820

2021

349

220

569

80

32

112

72

39

111

-

-

-

421

259

680

80

32

112

792

2020

327

205

532

57

24

81

111

66

177

1

-

1

438

271

709

58

24

82

791

2019

262

201

463

30

8

38

142

92

234

1

-

1

404

293

697

31

8

39

736

2018

236

177

413

8

2

10

183

121

304

1

-

1

419

298

717

9

2

11

728

 

İşletme Ana Bilim Dalı

Birinci Öğretim

İkinci Öğretim

Toplam

Genel

TC

Uluslararası

TC

Uluslararası

TC

Uluslararası

E

K

T

E

K

T

E

K

T

E

K

T

E

K

T

E

K

T

T

2022

63

46

109

18

11

29

61

19

80

2

-

2

124

65

189

20

11

31

220

2021

60

48

108

11

10

21

52

17

69

-

-

-

112

65

177

11

10

21

198

2020

40

31

71

17

7

24

18

10

28

-

-

-

58

41

99

17

7

24

123

2019

21

17

38

5

5

10

4

3

7

-

-

-

25

20

45

5

5

10

55

2018

12

9

21

1

3

4

1

-

1

-

-

-

13

9

22

1

3

4

26

 

Üniversite Geneli Bologna Bilgileri

 

Ders Sayısı

Tamamlanma (%)

Üniversite Geneli

8179

80.06

İşletme Bölümü

332

91.49

İngilizce

67

94.07

İkinci öğretim

112

93.67

Uolp

98

95.92

Türkçe

55

76

 

Enstitü Geneli Bologna Bilgileri

 

Ders Sayısı

Tamamlanma (%)

Enstitü Geneli

1632

59.33

İşletme ABD

304

49.95

İşletme ( Tezli )

49

55

İşletme (İngilizce) (Tezli)

44

22.95

İşletme ( Tezli ) ( 2. Öğretim )

43

54.42

İşletme ( Doktora )

76

41.18

Muhasebe ve Finansman (Tezli)

35

59.43

Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Tezli)

19

66.05

Yönetim Organizasyon (Tezli)

21

71.43

Sayısal Yöntemler (Tezli)

17

69.12

 

Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Öğrenci Sayıları

 

2019

2020

2021

2022

E

K

T

E

K

T

E

K

T

E

K

T

Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Bölümü

474

282

756

427

217

644

387

206

593

366

295

661

Etiket: Sayılarla Bölümümüz