Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü Akademik Personel Sayıları

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

4

3

7

3

0

3

5

3

8

1

0

1

8

6

14

21

12

33

 

Yalova Üniversitesi Birimlere Göre Öğrenci Sayıları 

 

Birinci Öğretim

İkinci Öğretim

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

Lisans

233

395

628

66

113

179

299

508

807

Lisansüstü

 

               

Etiket: Sayılarla Bölümümüz