Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr.

Murat Azaltun

Prof. Dr.

Mine Aksoy Kavalcı

Doç. Dr.

Nuraydın Topcu

Doç. Dr.

Sinem Ateş

Dr. Öğr. Üyesi

Zekeriya Oğuz Seçme

Arş. Gör. Dr.

Zafer Ay

Arş. Gör. Dr.

Vedat Demirkol