T.C.
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ
UYGULAMALI EĞİTİM DERSİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI

SORUMLULAR

   

İŞ AKIŞI

   

FAALİYET/ AÇIKLAMA

   

DOKÜMAN / LİNK

       
Öğrenci   İİBF Uygulamalı Eğitim Yönergesini ve İşletme Bölümü Uygulamalı Eğitim Dersi Alabilme Şartlarını dikkatlice okuyun   Öğrenci, öncelikle Uygulamalı Eğitim Dersi alabilme şartlarına sahip olup olmadığını ilgili dokümanlar yardımıyla kontrol etmelidir.   

İİBF Uygulamalı Eğitim Yönergesi

İşletme Bölümü Uygulamalı Eğitim Dersi Alabilme Şartları

     
Öğrenci   İşletme Bölümü Uygulamalı Eğitim Dersi İçin Seçilebilecek Kurumlar dosyasını dikkatlice okuyun. Uygulamalı Eğitim alacağınız kurumu bulun.   Öğrencinin Uygulamalı eğitim alacağı kurumu bulma sorumluluğu kendisine aittir.   İşletme Bölümü Uygulamalı Eğitim Dersi İçin Seçilebilecek Kurumlar
     
Öğrenci   Uygulamalı Eğitim Başvuru ve Kabul Formunu bilgisayar ortamında doldurarak 3 nüsha çıktısını alın. Kendi imzanızı atın. Sonra sırasıyla Uygulamalı Eğitim Yapılacak Kurum Sorumlusu, Danışman, Bölüm Uygulamalı Eğitim Koordinatörü, Bölüm Başkanlığı imzalarını alın. Belgeyi son olarak SGK işlemlerinizin başlatılması için Bölüm Uygulamalı Eğitim Koordinatörlüğüne bırakın   Öğrenci, Uygulamalı Eğitim Başvuru ve Kabul Formunu bilgisayar ortamında doldurur ve belgeyi ilgili taraflara imzalatır.   Uygulamalı Eğitim Başvuru ve Kabul Formu
     
Bölüm Uygulamalı Eğitim Koordinatörlüğü   Uygulamalı Eğitim alacak öğrencinin SGK işlemlerinin başlatılması için ilgili birimlerle iletişime geçin. SGK işlemleri tamamlandığında Uygulamalı Eğitim Başvuru ve Kabul Formunun SGK Girişi Onayına ilişkin imzaların tamamlanmasını sağlayın.   Öğrencinin sigorta işlemleri üniversitenin ilgili birimlerince yapılır.    
     
Öğrenci   Tüm imzaları tamamlanan Uygulamalı Eğitim Başvuru ve Kabul Formlarından 2 nüshayı, Bölüm Uygulamalı Eğitim Koordinatörlüğünden teslim alarak 1 nüsha kendinizde kalacak şekilde diğer nüshayı Uygulamalı Eğitim Yapılacak Kurum Sorumlusuna teslim edin.   Sigorta işlemleri tamamlanan öğrenci, imzaları tamamlanmış Uygulamalı Eğitim ve Başvuru Formlarını ilgili birimlere teslim eder.     
     
Bölüm Uygulamalı Eğitim Koordinatörlüğü   Uygulamalı Eğitim Programı Protokolünün 2 nüsha çıktısını alarak öğrenci, sorumlu öğretim elemanı, bölüm koordinatörlüğü ve bölüm başkanlığı imzaları tamamlandıktan sonra kurum sorumlusuna iletin.   Bölüm Uygulamalı Eğitim Koordinatörlüğü, Uygulamalı Eğitim Protokolünü üniversite içi imzalar tamamlandıktan sonra kurum sorumlusuna iletir.   Uygulamalı Eğitim Programı Protokolü
     
Uygulamalı Eğitim Kurum Sorumlusu   Uygulamalı Eğitim Programı Protokolünü dikkatlice okuyup imzaladıktan sonra 1 nüsha kurumunuzda kalacak şekilde diğer nüshayı Bölüm Uygulamalı Eğitim Koordinatörlüğüne iletin.   Uygulamalı Eğitim Kurum Sorumlusu, Uygulamalı Eğitim Programı Protokolünü imzalar ve Bölüm Uygulamalı Eğitim Koordinatörlüğüne gönderir.   Uygulamalı Eğitim Programı Protokolü
     

Bölüm Uygulamalı Eğitim Koordinatörlüğü

Öğrenci

  Uygulamalı Eğitim Öğrenci Devam Çizelgesi ve Uygulamalı Eğitim Kurum Sorumlusu Değerlendirme Formunu hem elektronik ortamda hem de çıktısını alarak öğrenci aracılığıyla Uygulamalı Eğitim Kurum Sorumlusuna iletin.   Bölüm Uygulamalı Eğitim Koordinatörlüğü, kurum sorumlusuna Uygulamalı Eğitim süresince doldurmaları gereken formları iletir.  

Uygulamalı Eğitim Öğrenci Devam Çizelgesi


Uygulamalı Eğitim Kurum Sorumlusu Değerlendirme Formu

     
Uygulamalı Eğitim Kurum Sorumlusu   Bölüm Uygulamalı Eğitim Koordinatörlüğünün ilettiği Uygulamalı Eğitim Öğrenci Devam Çizelgesini uygulamalı eğitim süresince günlük olarak doldurun.   Kurum Sorumlusu, öğrenci devam çizelgesini günlük olarak doldurur.   Uygulamalı Eğitim Öğrenci Devam Çizelgesi
     
Öğrenci   Uygulamalı Eğitim Defterinin çıktısını alarak uygulamalı eğitim süresince defteri günlük olarak doldurup ilgili sayfada anlatılan işlerden sorumlu kişilere imzalatın.   Öğrenci, Uygulamalı Eğitim Defterini günlük olarak doldurup kurumda ilgili kişilere imzalatır.    Uygulamalı Eğitim Defteri
     
Sorumlu Öğretim Elemanı   Uygulamalı eğitim süresince öğrencinin kurumdaki uygulamalarını denetleyin ve her denetim sonunda Sorumlu Öğretim Elemanı Denetleme Formunu doldurun.   Sorumlu Öğretim Elemanı, uygulamalı eğitim süresince öğrencinin kurumdaki uygulamalarını denetler.   Sorumlu Öğretim Elemanı Denetleme Formu
     
Uygulamalı Eğitim Kurum Sorumlusu   Uygulamalı eğitim sonunda Uygulamalı Eğitim Kurum Sorumlusu Değerlendirme Formunu doldurun. Uygulamalı Eğitim Öğrenci Devam Çizelgesi ile birlikte kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde öğrenciden sorumlu öğretim elemanına gönderin.   Uygulamalı Eğitim Kurum Sorumlusu, uygulamalı eğitim sonunda Uygulamalı Eğitim Kurum Sorumlusu Değerlendirme Formunu doldurur ve Sorumlu Öğretim Elemanına gönderir.   Uygulamalı Eğitim Kurum Sorumlusu Değerlendirme Formu
     
Öğrenci   Uygulamalı Eğitim Defterini, uygulamalı eğitim sonunda, akademik takvime göre en geç yarıyıl sonu sınavlarının ilk haftasının sonuna kadar, basılı olarak ve elektronik ortamda Sorumlu Öğretim Elemanına teslim edin.   Öğrenci, Uygulamalı Eğitim Defterini süresi içerisinde Sorumlu Öğretim Elemanına iletir.   Uygulamalı Eğitim Defteri
     
Sorumlu Öğretim Elemanı  

Uygulamalı eğitim sonunda Sorumlu Öğretim Elemanı Değerlendirme Formunu doldurun.

Öğrenciyi değerlendirmesi için sizinle birlikte ilgili anabilim dalından en az 2 öğretim elemanından oluşan bir jüri oluşturun.

  Sorumlu Öğretim Elemanı, uygulamalı eğitim sonunda Sorumlu Öğretim Elemanı Değerlendirme Formunu doldurur.   Uygulamalı Eğitim Sorumlu Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu
     
Öğrenci   Sorumlu öğretim elemanı tarafından oluşturulan jüri önünde uygulamalı eğitiminiz hakkında hazırladığınız sunumu yapın   Öğrenci hazırladığı uygulamalı eğitim sunumunu jüriye sunar.    
     
Sunum Değerlendirme Jürisi   Öğrencinin sunumu sonrasında Uygulamalı Eğitim Sunumu Jüri Değerlendirme Formunu doldurun.   Jüri, sunum sonunda Uygulamalı Eğitim Sunumu Jüri Değerlendirme Formunu doldurur.   Uygulamalı Eğitim Sunumu Jüri Değerlendirme Formu
     
Sorumlu Öğretim Elemanı   Uygulamalı eğitim sonunda İİBF Uygulamalı Eğitim Yönergesi “Ölçme ve Değerlendirme” esaslarına göre ilgili tüm rapor ve formları değerlendirerek öğrenci başarı notunu belirleyin ve sisteme girin.   Sorumlu Öğretim Elemanı, uygulamalı eğitim sonunda öğrenci başarı notunu belirler ve sisteme girişini yapar.  

İİBF Uygulamalı Eğitim Yönergesi


İşletme Bölümü Uygulamalı Eğitim Dersi Ölçme Değerlendirme Esasları

       

Etiket: 7+1 Uygulamalı Eğitim

Dosya Adı Tarih Boyutu
EK 6-Sorumlu Öğretim Elemanı Denetleme Formu.docx 9.11.2022 16:58:34 20,41 KB İndir Göster
EK 5-Uygulamalı Eğitim Sorumlu Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu.xlsx 9.11.2022 16:58:41 19,61 KB İndir Göster
EK 4-Uygulamalı Eğitim Defteri.docx 9.11.2022 16:58:46 50,61 KB İndir Göster
EK 3-Uygulamalı Eğitim Öğrenci Devam Çizelgesi.docx 9.11.2022 16:58:52 41,25 KB İndir Göster
EK 2-Uygulamalı Eğitim Kurum Sorumlusu Değerlendirme Formu.docx 9.11.2022 16:58:57 22,79 KB İndir Göster
EK 1-Uygulamali Eğitim Başvuru ve Kabul Formu_.docx 26.02.2023 14:12:55 36,47 KB İndir Göster
Uygulamalı Eğitim Programı Protokolü_.docx 26.02.2023 14:12:45 32,02 KB İndir Göster
UYGULAMALI EĞİTİM SUNUMU JÜRİ DEĞERLENDİRME FORMU.docx 9.11.2022 16:59:17 22,60 KB İndir Göster
İŞLETME BÖLÜMÜ UYGULAMALI EĞİTİM İŞ AKIŞ ŞEMASI.docx 9.11.2022 16:59:23 158,47 KB İndir Göster
İŞLETME BÖLÜMÜ UYGULAMALI EĞİTİM DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME ESASLARI.docx 9.11.2022 16:59:30 15,33 KB İndir Göster
İŞLETME BÖLÜMÜ UYGULAMALI EĞİTİM DERSİ İÇİN SEÇİLEBİLECEK KURUMLAR.docx 9.11.2022 16:59:58 16,18 KB İndir Göster
İŞLETME BÖLÜMÜ UYGULAMALI EĞİTİM DERSİ ALABİLME ŞARTLARI.docx 9.11.2022 17:00:08 15,45 KB İndir Göster
İİBF Uygulamalı Eğitim Dersi Yönergesi_.pdf 26.02.2023 14:12:37 174,94 KB İndir Göster