Hakkımızda

BÖLÜM > Hakkımızda

İngilizce İşletme Bölümü ilk kez 2006 yılında Uludağ Üniversitesi’ne bağlı olarak öğrenci almıştır. Daha sonra 22 Mayıs 2008 yılında Yalova Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte İşletme Bölümü Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanmıştır. İşletme Bölümü Yalova Üniversitesi'nin fakülte düzeyinde ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesine öğrenci kabul eden ilk bölümüdür. Bunun yanında, Yalova Üniversitesi - Leeds Beckett Üniversitesi İşletme Bölümü Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP) 2011 yılında öğrenci alımına başlamıştır. Bölümümüzde birinci öğretim ve ikinci öğretim programları bulunmaktadır. İşletme (İngilizce) bölümünü kazanan öğrenciler bir yıl zorunlu ingilizce hazırlık sınıfına devam etmektedirler. Bölümümüzde güncel olarak hazırlık sınıfı ile birlikte lisans düzeyinde öğretim yapılmakta, ayrıca doktora, tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarımızda iş dünyasından profesyonellerin katıldığı gruplarda öğretime devam edilmektedir.

İşletme eğitimi, sürekli değişime uğrayan ve gelişmeye açık bir alana hitap ettiği için mevcut piyasaların çok yakından takip edilmesi ve verilen eğitimin mümkün olduğunca geleceğe ve yeniliklere yönelik olarak öğrencilere sunulması gerekmektedir. Bu doğrultuda öğrencilere; organizasyon, kaynakların etkin kullanımı, strateji ve değişim yönetimi, örgüt geliştirme ve genel yönetim, üretim/hizmet yönetimi, finansman, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, bilişim sistemleri ve değerlendirme konularında yeterlilik kazandırarak geleceğin yöneticilerini yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Bölüm mezunları ; özel sektörde pazarlama, finans, muhasebe ve insan kaynakları yönetimi dallarında iş bulabilmekte ; serbest muhasebeci, mali müşavirlik mesleklerine başvurabilir hale gelmekte; ayrıca kamu sektöründe de müfettişlikler, çeşitli uzmanlıklar, ve denetmenlikler için hazır hale gelmektedirler.

Bölümümüzde;

 • İşletme (İngilizce)
 • İşletme (Türkçe)

lisans programları ile

 • İşletme Doktora
 • İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA)
 • İşletme Tezli Yüksek Lisans (Türkçe)
 • İşletme Tezli Yüksek Lisans (Türkçe) (İkinci Öğretim)
 • İşletme Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
 • Üretim Yönetimi ve Pazarlama Tezli Yüksek Lisans
 • Yönetim Organizasyon Tezli Yüksek Lisans
 • Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans
 • Sayısal Yöntemler Tezli Yüksek Lisans

doktora ve yüksek lisans programları yürütülmektedir.