Son Güncelleme: 31.12.2022

 

2018-2022 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 

2018

2019

2020

2021

2022

Toplam

Makale Sayısı

18

14

28

28

30

114

Kitap Sayısı

2

2

3

1

1

9

Kitap bölümü

10

7

8

23

15

63

Bildiri Sayısı

31

18

13

30

18

109

Yönetilen Yüksek Lisans Tez Sayısı

9

8

7

5

13

43

Yönetilen Doktora Tez Sayısı

1

2

0

2

1

6

Toplam

71

51

59

88

74

 

 

 

 

MAKALELER

 

2018

 • 1 Yazıcı, N.,Yürür, S. (2018) Deontolojik Adalet: Örgütteki Kültürel Baglamın Etkisi. Iş, Güç, Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi, 20(1), 21-38. (Yayın No: 4373281)
 • 2 Özşahin, M., Yürür, S. (2018) The Effect of Organizational Structure on Organizational Justice Perceptions of Employees. International Journal of Organizational Leadership, 7(4), 440- 453. (Yayın No: 4519140)
 • 3 Özşahin, M., Yürür, S., Coşkun, E. (2018) A Field Research to Identify Psychological Factors Influencing the Debt Repayment Behavior in Turkey. EMAJ: Emerging Markets Journal (Yayın No: 7406983)
 • 4 Demirkol İ., Özcan S., (2018) Endüstri 4.0 ve Çağrı Merkezi Hizmetlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma, İşletme Bilimi Dergisi
 • 5 Taş H.Y., Özcan S., (2018) Suriyeli Göçmen Sorunlarının Sosyal Politikalar Bağlamında Analizi, Emek ve Toplum Dergisi
 • 6 Kocaarslan, B. (2018). Kendine Özgü Riskler Üzerine Bir Literatür Derlemesi. OPUS International Journal of Society Researches, 9(16), 1836-1850.
 • 7 Kiziltoprak, S., & Aksoy, M. (2018). The Analyses of Financial Performance of Family Businesses Traded in Borsa Istanbul. Ege Academic Review, 18(1), 135-152. (ESCI)
 • 8 Usman, Ö. (2018). Kurumsal Risk Yönetim Sisteminde Risk Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9(16).
 • 9 Ates, S. (2018). Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Zorunlu Uyum, Ulusal Yapısal Faktörler ve Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisi. OPUS International Journal of Society Researches, 9(16), 1634-1659.
 • 10 Ates, S. (2018). UFRS ile Finansal Raporlamaya İlişkin Teorik Çerçeve. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20, 248-265.
 • 11 Yıldız, Ü. (2018). Örgütsel alanlarda çoklu kurumsal mantıklar üzerine bir yazın taraması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 2258-2279. https://doi.org/10.26466/opus.488566.
 • 12 Taşlı, V. (2018). National Skill Systems: A Comparative Analysis of Vocational Education and Training in Germany, Japan and Turkey. OPUS–International Journal of Society Researches, 9 (16), 1660-1698. DOI: 10.26466/opus.479392
 • 13 Daştan İ., Gürler C. (2018). Online Finansman Yöntemi Olarak Kitlesel Fonlama: Planlanmış Davranış Teorisinin Analizi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 8(17)
 • 14 Seçme, Z.O., Hepşen, A. (2018). Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Kararlarının Finansal Piyasalara Etkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 1699-1732., Doi: 10.26466/opus.479223 (Yayın No: 4932882)
 • 15 Seçme, Z.O., Hepşen, A. (2018). Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Kararlarının Finansal Piyasalara Etkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 1-34., Doi: 10.26466/opus.479223 (Yayın No: 4671490)
 • 16 Polat, V., & Onur, E. (2018). Yeni Ürün Geliştirme Takımlarında Güven ve Takım Öğrenmesi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 19(1), 39-57.
 • 17 Lynn, G., Emre, O., Akgün, A., & Polat, V. (2018). Formal and informal communication in new product development teams: the mediation effect of team trust. International Journal of Innovation, 6(2), 97-111.
 • 18 Ece, N., & Topcu, N. (2018). Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde Muhasebe Eğitimi Gören Önlisans Öğrencilerinin Sosyal Profilleri ve Mesleki Beklentilerinin İncelenmesi. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 1(2), 127–135.

 

2019

 • 1 Yazıcı, N., Yürür S. (2019). Birey-Örgüt Uyumu ve Örgütsel Adalet: Uyum Her Zaman İyi Midir?. Izmir Iktisat Dergisi (Kontrol No: 5824209)
 • 2 Özşahin M., Yürür S. (2019). Does Organizational Justice Increase or Decrease Organizational Dissent?. Research Journal of Business and Management (Yayın No: 5824037)
 • 3 Azaltun M., Topdemir B. (2019). Yap-İşlet-Devret ile yapılan havalimanı yatırımları üzerine bir değerlendirme. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 33-54. Doi: 10.25095/mufad.605919 (Yayın No: 5978870)
 • 4 Arslan, H.M., Özcan, S., Abdellahi, A. (2019) Çok Kriterli Karar Analizi Yöntemleri İle Balıkçılık İşletmeleri İçin En Uygun Tesis Yeri Seçimi, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 5 Ayberk, Ş., Özcan S. (2019) Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 6 Kocaarslan, B., Soytas, U., Sari, R., & Ugurlu, E. (2019). The changing role of financial stress, oil price, and gold price in financial contagion among US and BRIC markets. International Review of Finance, 19(3), 541-574.
 • 7 Kocaarslan, B., & Soytas, U. (2019). Dynamic correlations between oil prices and the stock prices of clean energy and technology firms: The role of reserve currency (US dollar). Energy Economics, 84, 104502.
 • 8 Kocaarslan, B., & Soytas, U. (2019). Asymmetric pass-through between oil prices and the stock prices of clean energy firms: New evidence from a nonlinear analysis. Energy Reports, 5, 117-125.
 • 9 Bilgiç, E., Türkmenoğlu, M. A., Bozoğlu Batı, G. (2019). İş Analitiği ve Değer Zinciri: Detaylı ve Sistematik Bir Literatür Taraması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.54,1-24.
 • 10 Aksoy, M., & Demiralay, S. (2019). The effects of terrorism on Turkish financial markets. Defence and Peace Economics, 30(6), 733-755. (SSCI)
 • 11 Usman, Ö. & Kaygusuz S.Y. (2019). Kurumsal Risk Yönetiminde Uygulanması Gereken Adımlar. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi 18(56), 109-128.
 • 12 Taşlı, V . (2019). Can We Still Talk About ‘Asian’ HRM Practices? An Exploratory Analysis of HRM Practices in Different Asian Countries. OPUS–International Journal of Society Researches, 10 (17), 1853-1874. DOI: 10.26466/opus.479399
 • 13 Gürsoy Umman, T., Akçay Kasapoğlu, Ö., Gürler C., Bozkurt Uzan, Ş. (2019). Endüstri 4.0 Bileşenlerinin AHP Ve Dematel Yöntemleri İle İncelenmesi. International Social Sciences Studies Journal, Doi: http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1960
 • 14 Ay, Z., Pamukçu, A(2019). Çevresel Maliyetlerin Değişiminde Teknolojik Gelişmelerin Rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(1), 72-87

 

2020

 • 1  Sahin T., Yürür S. (2020). Örgütsel Muhalefetin Anlaşılmasına Örgütsel Güvenin Rolü ve Önemi. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji Ve Politika Dergisi, 16(1) (Yayın No: 6348278)
 • 2  Tıngül, S., Yürür, S. (2020). Yeni İş Bulmak Zor Diye Adaletsizlige Katlanmak mı? Yoksa Gemileri Yakıp Ayrılmak mı?. Business and Economics Research Journal (Kontrol No: 6631389)
 • 3  Danacı Ünal, T., Özcan, S. (2020) Exploring Factors Influencing Internationalization of TPL Service Providers: Evidences From Turkey, İşletme Araştırmaları Dergisi
 • 4  Kocaarslan, B. (2020). Volatility spillover between uncertainty in financial and commodity markets and Turkish stock market. Business and Economics Research Journal, 11(1), 119-129.
 • 5  Kocaarslan, B. (2020). ABD Finansal Piyasalarındaki Gelişmelerin ve Belirsizliklerin Borsa İstanbul Üzerindeki Asimetrik Etkileri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(İktisadi ve İdari Bilimler), 33-42.
 • 6 Kocaarslan, B. (2020). Volatility Interaction Between BIST (Borsa Istanbul) Technology Index And Other Main Sector Indices. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 458.
 • 7  Kocaarslan, B., Soytas, M. A., & Soytas, U. (2020). The asymmetric impact of oil prices, interest rates and oil price uncertainty on unemployment in the US. Energy Economics, 86, 104625.
 • 8  Kocaarslan, B. (2020). Volatility Transmission Between US Economic Policy Uncertainty and BIST (Borsa Istanbul) Major Sector Indices. Business & Management Studies: An International Journal, 8(3), 3221-3238.
 • 9 Yılmaz, H. (2020). Anonim Şirketlerde Azınlığın Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması ve Gündeme Madde Eklenmesi Talebi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5, 3723–3750.
 • 10  Bozoğlu Batı, G., Armutlulu, İ.H. (2020). Work and family conflict analysis of female entrepreneurs in Turkey and classification with rough set theory. Humanities and Social Sciences Communications.7(1),1-12. https://doi.org/10.1057/s41599-020-0498-0
 • 11  Yilmaz, M. K., Aksoy, M., & Tatoglu, E. (2020). Does the stock market value inclusion in a sustainability index? Evidence from Borsa Istanbul. Sustainability, 12(2), 483. (SSCI)
 • 12  Yılmaz, M. K., Aksoy, M., & Çelik, T. T. (2020). Market reaction to regulatory policy changes in financial statements filings: evidence from Turkey. Eurasian Economic Review, 10(4), 567-605. (ESCI)
 • 13  Bayraktar, M., & Aksoy, M. (2020). Katılım Esasına Dayalı Bireysel Emeklilik Fonlarının Performans Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (86), 153-184.
 • 14  Aksoy, M. (2020). Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansı Ve Marka Performansı Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Örneği. Research Journal Of Business And Management, 7(3), 139-148.
 • 15  Kaya, E., & Aksoy, M. (2020). Ülke Yönetişim Kalitesinin Uluslararası Portföy Yatırımları Üzerindeki Etkisi. Maliye Finans Yazıları, 1(114), 181-210.
 • 16  Aksoy, M., Yilmaz, M. K., Tatoglu, E., & Basar, M. (2020). Antecedents of corporate sustainability performance in Turkey: The effects of ownership structure and board attributes on non-financial companies. Journal of Cleaner Production, 276, 124284. (SCI-Expanded)
 • 17  Usman, Ö. (2020). Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin İşletmelere Getirdiği Yenilikler ve Geleneksel Risk Yönetim Sistemi ile Karşılaştırılması. Turkish Studies-Economics Finance, Politics 15(4), 2509-2528.
 • 18  Tasli‐Karabulut, V., & Keizer, A. (2020). Multinational corporations as institutional entrepreneurs: the dynamic interplay between automobile firms and the Turkish vocational education and training system. Industrial Relations Journal, 51(3), 153-168.
 • 19  Uslu T., Daştan İ. (2020). Evaluation of Distance Learning from Student Perspective in Covid-19 Pandemic. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(4),1895-1904.
 • 20  Gürler C., Çağlar M., Önay O. (2020). Clustering Countries By K-Means Method According To Causes Of Death. Alphanumeric Journal, 8(1), 111-130., Doi:10.17093/alphanumeric.588835
 • 21  Ates, S. (2020). Membership of sustainability index in an emerging market: Implications for sustainability. Journal of Cleaner Production, 250, 119465.
 • 22  Demir, K., Yıldız, Ü. (2020). Aynı kurumsal çevredeki örgütlerin stratejik niyetleri eş biçimli midir? Vakıf üniversitelerinin stratejik planlarının içerik analizi yöntemiyle incelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(1), 178-189. https://doi.org/10.33206/mjss.497160.
 • 23  Demir, K. (2020). Tarihsel süreçte “personel yönetimi”: Geç osmanlı dönemine ilişkin bir arşiv araştırması. History Studies. 2(6), 3161-3182. doi: 10.9737/hist.2020.960
 • 24  Demir K., Çalık E. (2020). İş gören seçiminde insan kaynakları analitiği (İKA) yaklaşımının kullanılması. Journal of Business Research – Turk. 12(4), 3747-3758. doi: 10/20491
 • 25  Çağlar M., Gürler C. (2020). Türkiye’deki Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçümü. The Journal of International Scientific Researches, 5(2), 143-157., Doi: https://doi.org/10.23834/isrjournal.729591
 • 26  Apaydın, F. (2020) Bina Girişlerine Bilgi Künyesi Koyarak Bina Tüketicilerinin Binalara Yönelik Tutumlarını Etkileme, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü Dergisi
 • 27 Ünlü, O. (2020). Pozitif Sapma Ölçeğinin Sosyal Bağ Teorisi Çerçevesinde Devamlılığının Test Edilmesi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22–39.
 • 28  Kula, N., & Akkaya, A. (2020). The European Union Block Exemptions Applicable to Liner Shipping Horizontal Collaborations. Legal Hukuk Dergisi, 18(206), 631–675.

 

2021

 • 1  Ata, S., Yürür, S. (2021). The Role Of Organizational Culture In Forming Organizational Dissent: A Research On White-Collar Employees. Uluslararası Yönetim Iktisat ve İşletme Dergisi (Yayın No: 7395927)
 • 2  Yürür, S., Koç, E., Taşkın, Ç., Boz, H. (2021). Factors influencing intercultural sensitivity of hospitality employees. International journal of hospitality and tourism administration, 22(1), 26-44. (Yayın No: 7395775)
 • 3 Tekbaş İ., Azaltun M., Arzu A., Korkmaz E. (2021). Uzaydaki gelişmeler doğrultusunda yeni bir muhasebe uzmanlığı önerisi: Uzay muhasebesi. Mali Çözüm, 31(165), 13-24. (Kontrol No: 7302929)
 • 4  Toplu N., Calayoğlu İ., Azaltun M. (2021). Finansal bilgi manipülasyonu ortaya çıkarmaya yönelik bir araştırma (Beneish Model). Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 4(1), 16-25., Doi: 10.32951/mufider.796841 (Kontrol No: 7302911)
 • 5  Kocaarslan, B., & Soytas, U. (2021). The asymmetric impact of funding liquidity risk on the volatility of stock portfolios during the covid-19 crisis. Sustainability, 13(4), 2286.
 • 6  Ugurlu‐Yildirim, E., Kocaarslan, B., & Ordu‐Akkaya, B. M. (2021). Monetary policy uncertainty, investor sentiment, and US stock market performance: New evidence from nonlinear cointegration analysis. International Journal of Finance & Economics, 26(2), 1724-1738.
 • 7 Kocaarslan, B. (2021). How does the reserve currency (US dollar) affect the diversification capacity of green bond investments?. Journal of Cleaner Production, 307, 127275.
 • 8 Kocaarslan, B., & Soytas, U. (2021). Reserve currency and the volatility of clean energy stocks: The role of uncertainty. Energy Economics, 104, 105645.
 • 9 Aksoy, M., Yilmaz, M. K., Topcu, N., & Uysal, Ö. (2021). The impact of ownership structure, board attributes and XBRL mandate on timeliness of financial reporting: evidence from Turkey. Journal of Applied Accounting Research. (ESCI)
 • 10  Ateş, S. & Usman, Ö. (2021). Gelişmekte Olan Ülkelerin Sürdürülebilir Kalkınma Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6(15), 225-248.
 • 11  Bozkurt, N., Yürür, S. ve Ercan, F. (2021). Hangi Yöneticiler Daha Adil Algılanıyor?: Yöneticinin Kişiliği Açısından Bir Analiz. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 23(2), 25-44.
 • 12  Gürler, C., Polat, V. (2021). Video Assistant Referee’s Effect on Football: Turkish Super League Case. Revista Brasileira de Futsal e Futebol, 13(52), 118-124.
 • 13  Atalan, A., Tansel Çetin, A. & Ay, Z.(2021). Kişisel Ahlak Felsefesinin Vergi Kaçırma Tutumu Üzerindeki Etkileri ve Bu İlişkide Makyavelizmin Ilımlaştırıcı Etkisi, International Review of Evonomics and Management, 9(2), 218-249.
 • 14  Ates, S. (2021). Kurumsal sosyal performansın borçlanma maliyetlerine etkisi. Muhasebe ve Denetime Bakış, 20(62), 191-206.
 • 15  Ates, S. (2021). Corporate social performance scores of the firms in sustainability index. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 23(1), 48-60.
 • 16  Ates, S. (2021). GRI Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlamasında Firma Düzeyinde Belirleyici Faktörler. Journal of Accounting and Taxation Studies, 14(2), 541-567.
 • 17  Ates, S. (2021). Kurumsal Sosyal Performansa Piyasa Tepkisi: BIST Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (90), 149-164.
 • 18  Ates, S. & Usman, Ö. (2021). Gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma performanslarının gri ilişkisel analiz yöntemiyle değerlendirilmesi. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 6(15), 225-248.
 • 19  Yıldız, Ü. (2021). Şirket vakıfları: En zengin 100 Türk listesi üzerine keşifsel bir çalışma. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(41). Doi: 10.26466/opus. 950607.
 • 20 Yıldız, Ü. (2021). Corporate social responsibility communication in Turkey: Evidence from web of the 5 biggest holdings. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 1-9. Doi: 10.46291/Al-Farabi.060301.
 • 21 Atalan, A., Tansel Çetin, A., Ay, Z. (2021). Kişisel Ahlak Felsefesinin Vergi Kaçırma Tutumu Üzerindeki Etkileri ve Bu İlişkide Makyavelizmin Ilımlaştırıcı Etkisi, International Review of Economics and Management, 9(2), 218-249.
 • 22  Yasatekin, H. & Polat, V. (2021). Bitpazarlarından, elektronik kanallara: Türkiye’de tüketiciden tüketiciye pazarların gelişimi ve trendleri. Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 71-83. DOI: 10.54439/gupayad.972310
 • 23 Topcu, N., & Demirkol, V. (2021). COVID-19 Pandemi Sürecinin Muhasebe Meslek Elemanları Üzerindeki Etkisi Yalova Örneği. International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS)
 • 24 Apaydın, F. (2021). Functions of Associations to Develop Awareness and Susceptibility About Ethics at Universities The Case of Association of Ethics at Academia AKETDER. Akademik Etik: Teori Ve Uygulama, 1(1), 15–32.
 • 25  Apaydın, F., Aybek, B., & Akgül, D. (2021). Akhism Culture and Defining the Ethical Principles for Tradesmen and Craftsmen in Accordance with Modern Management Principles. Akademik Etik: Teori ve Uygulama, 1(1), 33–62.
 • 26  & Koç, U. (2021). Firma Yaşı ve Büyüklüğü Yönetici Sosyal Sermayesi ve Firma İtibarı Arasındaki İlişkiler. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 40–57.
 • 27  Akkaya, A. (2021), 1989 Kurtarmaya Dair Milletlerarası Sözleşme İle Deniz Çevresinin Korunması, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi.
 • 28  Akkaya, A. (2021). Liman Başkanlıklarının Resen Kurtarma İşlemi Başlatma Yetkisinin Kurtarma Mevzuatı Ve Kurtarma Tekel Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi. Legal hukuk dergisi, 19(223), 3063–3098

 

2022

 • 1  Sipahi, G., Yürür, S., & Yildirim, C. (2022). Liyakatsizliğin Örgüte Maliyeti İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi.
 • 2  Yazıcı, N., & Yürür, S. (2022). Yöneticiler Kendileriyle Uyumlu Astlarına Daha mı Adil Davranır . Journal of Organizational Behavior Review.
 • 3 Yazıcı, N., Yürür, S., & Elçi, M. (2022). Adalete Yönetici Tarafından Bakmak Astın Samimiyeti ve Yetkinliğinin Rolü . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
 • 4 Yürür, S., Yazıcı, N., Kırtay, Ç., & Ağırbaş, S. (2022). Sağlık çalışanlarında duygusal emek: Doktor ya da hastalara karşısergilenmesi sonucu değiştirir mi? Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 25(4), 797-812.
 • 5  Özcan, S. & Yılseli, H. (2022). Tekstil Sektöründe 5S Uygulaması: Bir Vaka Çalışması Örneği . The International New Issues in Social Sciences , 10 (2) , 263-280 . DOI: 10.5281/zenodo.7477984
 • 6  Azaltun, M., Aktaş, A., Yavuzaslan Söylemez, S., Tekbaş, İ., Atasoy, A. (2022). COVID-19 pandemisinin muhasebe mesleği ve muhasebe meslek mensuplarına etkileri üzerine bir araştırma. Mali Çözüm, 32(171), 65-101. (Kontrol No: 7767596)
 • 7  Tekinay, O.N., Bozoğlu Batı, G. (2022). Askeri Alanlarda Kullanılmak Üzere İnsansız Hava Aracı (İha) Sistemleri Seçiminde Topsis Ve Bulanık Topsis Yönteminin Kullanılması. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi.44(1), 78-103.DOI: 10.14780/muiibd.1135526
 • 8  Demirbağ, O., Şimşek, K., Bozoğlu Batı, G. (2022). Women Entrepreneurs’ Education Level, Political Skill, and Firm Performance: Political Influence and Human Capital Theories. Central European Management Journal.30(1).40-69. DOI: https://doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.69
 • 9  Yilmaz, M. K., Kusakci, A. O., Aksoy, M., & Hacioglu, U. (2022). The evaluation of operational efficiencies of Turkish airports: An integrated spherical fuzzy AHP/DEA approach. Applied Soft Computing, 119, 108620. (SCI-Expanded)
 • 10  Yilmaz, M. K., Aksoy, M., & Khan, A. (2022). Moderating role of corporate governance and ownership structure on the relationship of corporate sustainability performance and dividend policy. Journal of Sustainable Finance & Investment, 1-30. (ESCI)
 • 11  Khan, A., Yilmaz, M. K., & Aksoy, M. (2022). Does board demographic diversity affect the dividend payout policy in Turkey?. EuroMed Journal of Business, (ahead-of-print). (ESCI)
 • 12 Yilmaz, M. K., Hacioglu, U., Tatoglu, E., Aksoy, M., & Duran, S. (2022). Measuring the impact of board gender and cultural diversity on corporate governance and social performance: evidence from emerging markets. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 1-35. (SSCI)
 • 13  Koçyiğit Bayniş, İ. & Geçti, F. (2022). Yabancı ürün satın alma niyeti üzerinde tüketici etnosentrizmi ve tüketici zenosentrizminin etkisinin incelenmesi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi , 15 (3), 867-900. Doi: 10.15659/ppad.15.3.1146987
 • 14  Geçti, F. , Yasatekin, H. , Koçyiğit Bayniş, İ. & Üner, Ö. F. (2022). Algılanan Değer, Güven ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Otomobil Paylaşım Platformları Üzerine Bir Çalışma . Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 142-166 . DOI: 10.38002/tuad.1173248
 • 15 Taşlı-Karabulut, V. (2022). State-led vocational education and training in Turkey through the lens of capability approach: strategically important but not commonly shared. Journal of Vocational Education & Training, 1-19.
 • 16  Çağlar, M., Gürler, C. (2022). Sustainable Development Goals: A cluster analysis ofworldwide countries. Environment, Development and Sustainability, 24, 8593-8624., Doi:10.1007/s10668-021-01801-6
 • 17 Gürler, C., Gürsoy Umman, T. (2022). OECD Ülkelerinin Endüstri 4.0 Performanslarının Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi ile İncelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 140-152., Doi: 10.17336/igusbd.757384
 • 18 Gürler, C. (2022). Kitlelerin Gücü Adına Güç Bende Artık: Başarılı Kitle Fonlaması Projelerin Özelliklerinin Tespit Edilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 280-289., Doi: 10.32709/akusosbil.998383
 • 19  Evci, G., & Alper, E. N. (2022). Girişimcilik Dersinin İşletme Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Yalova Üniversitesi Örneği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 159-173.
 • 20  Ates, S. (2022). The Market Value of Corporate Social Performance in BRICS Countries: Differential Results Based on Panel Data Methods. Methods, Data, Analyses, 16 (1), 77-106.
 • 21  Geçti, F. , Yasatekin, H., Koçyiğit Bayniş, İ. & Üner, Ö. F. (2022). Algılanan Değer, Güven ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Otomobil Paylaşım Platformları Üzerine Bir Çalışma. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 5 (2) , 142-166. DOI: 10.38002/tuad.1173248
 • 22  Koçyiğit Bayniş, İ. & Geçti, F. (2022). Yabancı ürün satın alma niyeti üzerinde tüketici etnosentrizmi ve tüketici zenosentrizminin etkisinin incelenmesi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 15(3), 867-900. https://doi.org/10.15659/ppad.15.3.1146987
 • 23  Geçti, F. (2022). Mobil pazarlama: Türkiye'deki lisansüstü tezlere ilişkin içerik analizi (2007-2022). Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, 5(2), 154-175. https://doi.org/10.38057/bifd.1182817
 • 24 Dural, F., Seçme, Z.O. (2022). Para Politikası Uygulamalarının Gelişmekte Olan Ülkelerin Ülke Kredi Riski Üzerindeki Yayılma Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi(95), 99-116., Doi: 10.25095/mufad.1036868 (Yayın No: 7820714)
 • 25  Akgün, A. E., & Polat, V. (2022). Strategic orientations, marketing capabilities and innovativeness: an adaptive approach. Journal of Business & Industrial Marketing. 37(4), 918-931.
 • 26  Polat, V. (2022). Twitter Satış Sürecinin Duygu Analizi ile İncelenmesi: Dijital Pazarlama Açısından Bir Değerlendirme. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (41) , 442-448 . DOI: 10.31590/ejosat.1124740
 • 27  Polat, V. (2022). Customer Benefits and Sharing Behaviour in Video Streaming Services: The Mediation Effect of Value Creation. Marketing and Management of Innovations, 3, 34-43.
 • 28  Polat, V. & Omar, H. A. M. (2022). Medikal Turizimde Dijital Pazarlama Güveni Ve Medikal Turist Sadakati Ilişkisi: Uluslararasi Turistler Üzerine Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23 (3) , 22-42 . DOI: 10.53443/anadoluibfd.1117160
 • 29  Apaydin, F. (2022). Efficiency of social responsibility projects promoted in social media. Journal of Management Marketing and Logistics, 9(2), 90–104.
 • 30  Ünlü, O. (2022) Yönetim Ve Örgüt Araştırmalarında Pozitif Sapma Tanımlarının Açıklayıcılık, Yanlışlanabilirlik Ve Sınırlılıklarından Hareketle Yeni Bir Tanım Önerisi, İş, Güç" Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi

 

 

KİTAPLAR

 

2018

 • 1  Azaltun M., Tekbaş İ. (2018). Dijitalleşme Sürecinde Muhasebecinin Yetkinliğini ve Yeterliliğini Artırmada Mali Mühendislik. Kitap72 Yayıncılık. ISBN:978-6052353-70-7, (Yayın No: 4493224)
 • 2  Sayım, F. (2018). Genel Muhasebe, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2018(1.Baskı), 2019(Gözden Geçirilmiş – Genişletilmiş 2.Baskı), 2020(Gözden Geçirilmiş 3.Baskı) 2022(Gözden Geçirilmiş 4.Baskı)

 

2019

 • 1  Azaltun M., Batıbay İ. (2019). Uluslararası Denetim Standartları, Okan Üniversitesi, ISBN:978-605-5899-54-7, (Yayın No: 5978580).
 • 2  Sayım, F. (2019-2021). Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2015(1.Baskı), 2017(Genişletilmiş 2.Baskı), 2019(Genişletilmiş 3.Baskı), 2021(Genişletilmiş 4.baskı)

 

2020

 • 1  Yılmaz, H. (2020). Acentenin Denkleştirme İstemi. İstanbul: On İki Levha.
 • 2 Çalık, E., Demir, K. (2020). İnsan kaynakları analitiği, modelleme ve örnek uygulamalarla. Ankara: Nobel Bilimsel Eserler.
 • 3  Sayım, F. (2020). Finansal Piyasalar Kurumlar ve Araçlar, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2020(1.Baskı), 2022(Genişletilmiş 2.Baskı)

 

2021

 • 1  Akkaya, A. (2021) Liner Shipping Collaborations and A Comparative Study On Related Competition Legislation, Yayın Yeri: Filiz Kitabevi, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:246, ISBN:978-975-368- 708-9,

 

2022

 • 1  Sayım, F. (2022). İşletmelerde ve Yönetimde Yapay Zekâ, Ankara: Seçkin Yayıncılık

 

 

KİTAP BÖLÜMLERİ

 

2018

 • 1  Sayım, F. (2018) Identified Status and Financing of Health Service for Immigrants-Asylum Seeker and Other Foreign Visitors in Hospitals of Turkey, International Migration and Challenges in the Begining of the Twenty-First Century (Ed: Işıl Zeynep Türkan, Gökçe Bayındır Goularas) Adlı Kitapta Bölüm, London: Rowman Littlefield.
 • 2  Yılmaz, H., Evlek, M., & Yıldız, N. (2018). Ticari İşletme. A. Kendigelen, H. O. Akay, M. Y. Aktepe, S. Balsever, Ş. İ. Aşıkoğlu, & M. A. Özsoy içinde, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanunu’na İlişkin Kararları 2014 (s. 42-170). İstanbul : On İki Levha.
 • 3  Yılmaz, H. (2018). Başlangıç. A. Kendigelen, H. O. Akay, M. Y. Akteke, S. Balsever, Ş. İ. Aşıkoğlu, & M. A. Özsoy içinde, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanunu’na İlişkin Kararları 2014 (s.1-41). İstanbul : On İki Levha.
 • 4  Taşlı, V. (2018). ‘Yönetişim Perspektifinde Çok Uluslu Şirketler ve Ev Sahibi Ülke Kurumları Arasındaki İlişki’ in Ucma-Uysal, T. and Kurt, G. (eds.) Disiplinlerarası Bakış Açısı İle Yönetişim. Gazi Kitapevi, pp. 155-180.
 • 5  Daştan İ., Gürler C. (2018) Bitcoin Fiyatı İle Medya Arasındaki İlişki, Ekonomi Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar-2018, Gece Kitaplığı, Editör:Ünvan, Yüksel Akay, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-288-227-6, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 • 6  Daştan İ., Gürler, C. (2018) Eğitimde Mobil Teknoloji Kullanımı: Öğretmen Öğrenci Veli Değerlendirmesi, Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar-2018, Gece Kitaplığı, Editör:Eryılmaz Burak, Özlü Kurtuluş, Keskin Yusuf Bahadır, Yücetürk Cem, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-288-455-3, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 • 7  Yürür, S. (2018) Örgütsel Adalet, Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar, Umuttepe, Editör:Askın Keser, Gözde Yılmaz, Senay Yürür, Basım sayısı:4, ISBN:978- 605-2012-51-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4389027)
 • 8  Yürür, S. (2018) Emotional Labor as a Reputation Management Technique in Service Organizations, Reputation Management Techniques in Public Relations, DOI: 10.4018/978-1-5225-3619-2. IGI Global, Editör:Ayse Simin Erdemir, Basım sayısı:1, ISBN:9781522536192, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4017912)
 • 9  Yürür, S. (2018) Örgütsel Çatışma, Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar, Umuttepe, Editör:Askın Keser, Gözde Yılmaz, Senay Yürür, Basım sayısı:4, ISBN:978- 605-2012-51-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4389028)
 • 10  Nart, S., Yürür, S. (2018) The Factors Affecting Burnout and The Relationship Between Burnout and Creativity: The Example Of Turkish Television Sector Employee, Current Debates in Management and Organization, ICOPEC Publication, Editör:Senem Nart, Yavuz Tansoy Yıldırım, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 315, ISBN:978-1-912503-41-4, Ingilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4311803)

 

2019

 • 1 Bilgiç, E., Bozoğlu Batı, G. (2019). E-Ticaret, Analitik ve Değer. Uluslararası Ticaret. Adnan Kara, Ramazan Sayar (Eds). Ekin Yayınları: Bursa
 • 2  Uyar, S., Tansel Çetin A., Ertürk, A. (2019). Konaklama İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Ve Müşteri Sadakatine Etkisi, Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar-2019, ISBN: 978-9940-540-76-0, Ivpe pp.199-217.
 • 3  Dedecan, M., Tansel Çetin, A., Ay, Z. (2019). Türki̇ye’de Kadının Si̇yasal Alana Katılımı ve Sı̇yasetı̇n Fi̇nansmanı, Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar, Berikan Yayınevi, ISBN: 978-605-7634-26-9, 125 /150.
 • 4  Taşlı, V. (2019). ‘Multinational Companies' Skill Development Strategies in Developing Host Countries: A Comparative Case Study in Turkey’ in Aldemir, C. (ed.) The Concept of Development: An Interdisciplinary Approach. Gazi Kitapevi, pp. 73-92.
 • 5  Gümüş, N., Geçti, F., & Yılmaz, A. (2019). Marketing strategies with private labels during economic recession. In Improving Marketing Strategies for Private Label Products (s. 110-134). IGI Global.
 • 6  Yürür, S.(2019) Sosyal Mübadele Kuramı, Örgütsel Davranış Kuramları, Beta Yayınevi, Editör:Senay Yürür, Basım sayısı:1, ISBN:978 - 605 - 333 - 387 – 6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5824323)
 • 7  Topcu, N., Ece, N. (2019) Türkiye’de Muhasebe ve Finans Eğitiminde Akreditasyon, Yayın Yeri:İKSAD YAYINEVİ, Editör:Dr. Özlem Ülger, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-7923-66-0.

 

2020

 • 1  Danacı T., Özcan S. (2020) Küresel Pazarlarda Uluslararası Lojistik Hizmeti İhracatı, Editör: Selim Duramaz, Küreselleşmenin Finansal ve Reel Yaşama Yansımaları Dünya’daki Gelişmeler ve COVID-19 Pandemisi Eşliğinde Türkiye Ekonomisi Sektörel Gelişim Süreçleri, ss:283 -298, BETA, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-242.-808-5
 • 2  Aksoy, M. (2020) Reporting Financial Information With XBRL, Data, Information And Knowledge Management 45, 45-53
 • 3  Usman Ö., Ateş S., Azaltun M. (2020). Muhasebe Meslek Örgütlerinin Yönetiminde Kadının Yeri. E. Oktay & R. A. Wolff (Editör) Farklı Boyutlarıyla Kadın Çalışmaları. Ekin Yayınevi. ISBN:978-6257983-35-8, (Yayın No: 6349361).
 • 4  Yürür, S. (2020) Örgütsel Adalet, Kuramsal Temelleriyle Örgütsel Davranış Ölçekleri, Nobel Akademik yayıncılık, Editör:Sema Polatçı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 948, ISBN:978-625-402-076-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6631392)
 • 5  Alper, E.N., Kaymaz K. (2020) İş Yerine Gidiş ve Dönüşte Yolda Geçen Zaman: Teorik Bir Değerlendirme, İşletme Yönetimi, Nobel Yayınevi, Editör: Nilüfer Rüzgar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 368, ISBN:978-625-402-057-5, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6204724)
 • 6  Polat, V., & Morkan, B. (2020). Green but How Green?: Green Product Evaluation Programs in Terms of Marketing. In Green Marketing as a Positive Driver Toward Business Sustainability (pp. 47-68). IGI Global.
 • 7  Apaydın, F. (2020) Özel Eğitim Öğretmenleri İçin Etik İlkeler Kılavuzu, Yayın Yeri:Vize, Editör:Sezgin Vuran, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:73, ISBN:978-605-7989-50-5,
 • 8  Özbakır Umut, M., Özkan, B., Bora Semiz, B., Bölüktepe Filiz, E., Başyazıcıoğlu, H.N. (2020) Müşteri Memnuniyeti ve Ölçümü, , Yayın Yeri:Nobel, Editör:Fahri Apaydın, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:346, ISBN:9786254023637, Bölüm Sayfaları:21 -42

 

2021

 • 1  Kocaarslan, B. (2021). Volatility Spillovers Between Oil Prices and BIST (Borsa Istanbul) Dividend Indexes. In Handbook of Research on Emerging Theories, Models, and Applications of Financial Econometrics (pp. 357-374). Springer, Cham.
 • 2  Bozoğlu Batı, G.(2021). Understanding Turkish Female Entrepreneurs’ Demands to Increase Their Business Performance: Bayesian Rough Set Approach. Administrative and Economic Science Research, Theory. Livre de Lyon: Paris
 • 3  Çölgeçen, Y. & Usman, Ö. (2021). Academicians’ Opinions On Distance Education During The Covid-19 Pandemic. Ş. Ünar, S. Karagöz (Ed.), Social and Humanities Science: Research, Theory (ss. 45-76). Livre De Lyon.
 • 4 Usman, Ö. (2021). Denetimin Değişen Yönü: Sürekli Denetim. S. Sönmez, M. Yıldırım (Ed.), Sosyal Bilimlerde Akademik Araştırma ve Derlemeler 2. Cilt (ss. 93-115). Duvar Yayınları.
 • 5  Gürler C., Çağlar M. (2021) Endüstri 4.0 Kapasitelerine Göre OECD Ülkelerinin Sıralanması: Bir ÇKKV Uygulaması, Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, ,Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Editör: Prof. Dr. Mehmet İnce Doç. Dr. Fatih Kaplan, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7517-65-2, Türkçe(Bilimsel Kitap),
 • 6  Gürler C., Çağlar M. (2021) Success Prediction of a Crowdfunding Project in Art Categories Crowdfunding in the Public Sector Theory and Best Practices, , Springer, Editör:Lenart-Gansiniec Regina, Chen Jin, Basım sayısı:1, ISBN:978-3-030-77841-5,İngilizce(Bilimsel Kitap)
 • 7  Ates, S. (2021). Accounting Convergence, Mandatory Adoption of IFRS and Accounting Quality. In Y. Bayar (Ed.), Handbook of Research on Institutional, Economic, and Social impacts of Globalization and Liberalization (pp. 605–27). IGI Global.
 • 8  Ates, S. (2021). Corporate Social Performance and Governance Quality Across the BRICS Countries. In Q. Yasser, & A. Al-Mamun (Eds.), Transforming Corporate Governance and Developing Models for Board Effectiveness (pp. 41-70). IGI Global.
 • 9  Ates, S. (2021). The Country-Level Determinants of Sustainability Reporting in Emerging Markets. In J. Enríquez-Díaz, L. Castro-Santos, & F. Puime-Guillén (Eds.), Financial Management and Risk Analysis Strategies for Business Sustainability (pp. 173-193). IGI Global.
 • 10  Ates, S. (2021). Vergiden Kaçınma ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Iliskisi. Ş. Karabulut (Ed.), Ampirik Yöntemlerle Iktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar içinde (ss. 287-308).Gazi Kitabevi.
 • 11  Yılmaz, M., & Polat, V. (2021). Transformational Strategies and Implications for Digital Entrepreneurial Ecosystem. In Handbook of Research on Management and Strategies for Digital Enterprise Transformation (pp. 219-239). IGI Global.
 • 12  Demir, K. (2021). İnsan kaynakları yönetiminin evrimi ve ülke örnekleri. E. Kavi (Ed.), İnsan kaynakları yönetiminde yeni boyutlar. (ss.1-19). Ankara: Ekin Yayınevi.
 • 13  Tansel Çetin, A., Arslan, S., and Kızıl, C. (2021). Akademisyenlerin İnternet Kabulü İle İlgili Davranışları ve Marmara Bölgesi’nde Yer Alan Üniversitelerde Bir Araştırma, İktisadi Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları, Cilt 2 – Maliye ve Finans Uygulamaları, Gazi Kitabevi, ISBN: 978-625-7358-83-5,309-333.
 • 14  Aksoy, E., Kalyoncu, C., Tansel Cetin, A.(2021). Çimento Sektörü Firmalarının Finansal Performanslarının Kriz Dönemlerine Olan Tepkisinin Oran Analizi Yöntemiyle İncelenmesi, İktisadi Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları, Cilt 2 – Maliye ve Finans Uygulamaları, Gazi Kitabevi, ISBN: 978-625-7358-83-5, 229-247.
 • 15  Sayım, F. (2021) İnsan Kaynakları Yönetiminde Yapay Zekâ Kullanımı, İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Boyutlar (Ed: Kavi, Ersin) Adlı Kitapta Bölüm, Bursa: Ekin Yayınları
 • 16  Sayım, F. (2021) İşe Alım Süreci ve Yapay Zekâ, İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Boyutlar (Ed: Kavi, Ersin) Adlı Kitapta Bölüm, Bursa: Ekin Yayınları
 • 17  Polat, V. (2021). Digital Transformation of Luxury Brands: Omnichannel Strategies and Implementations. In Handbook of Research on IoT, Digital Transformation, and the Future of Global Marketing (pp. 77-96). IGI Global.
 • 18  Polat, V. (2021). Endüstrı 4.0 Ve İnovasyon, In Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a: Dijitalleşmenin Gücü, Nobel Yayınevi
 • 19  Yılmaz, M., & Polat, V. (2021). Transformational Strategies and Implications for Digital Entrepreneurial Ecosystem. In Handbook of Research on Management and Strategies for Digital Enterprise Transformation (pp. 219-239). IGI Global.
 • 20  Demirkol, V., Kızıl, C. (2021) Covid-19 Sürecinin Denetim Üzerindeki Etkisi, Yayın Yeri:Gazi Kitabevi, Editör:Onur Özdemir, Semra Boğa, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:325, ISBN:978-625-7530-97-2, Bölüm Sayfaları:137 -161
 • 21  DURAN Melis, ÜNLÜ ONUR (2021) Virüs Değil Bizi Bu Yoğunluk Öldürecek: Çalışan Deneyimleri Işığında Kargo Şirketlerinin Covid-19 Kriz Yöntemi Uygulamaları, Yayın Yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Editör: İnce, Mehmet; Kaplan, Fatih, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:292, ISBN:978-625-7517-65-2, Bölüm Sayfaları:181 -210
 • 22  Ünlü, O.(2021) İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Çalışma Mekanlarının Psikolojik Boyutu, Yayın Yeri: Ekin Yayınevi, Editör: Kavi, Ersin, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:228, ISBN:978-625-7565-88-2,
 • 23  Ünlü, O., Ünlü Gezegen, S. (2021) Avrupa Birliği Ekonomilerinde Toplumsal Cinsiyet Kurumu Ekseninde Şekillenen Kariyerler, Yayın Yeri: Filiz Kitabevi, Editör: Yılmaz, Berrin Oktay; Ünlü, Adviye Damla, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:249, ISBN:978-975-368-, Bölüm Sayfaları:72 -95

 

2022

 • 1  Koçyiğit Bayniş, İ. ve Geçti, F. (2022). Yabancı ürün satın alma niyeti üzerinde etkili olan faktörler: Tüketici düşmanlığının rolüne ilişkin kavramsal bir model önerisi. SY Kandır ve İD Ülbeği (Ed.), Güncel işletme yönetimi çalışmaları III (s. 241-259) içinde. Akademisyen Kitabevi.
 • 2  Taşlı Karabulut, V. (2022). COVID-19 Üniversiteleri öldürür mü? Pandemi sonrası dönemde üniversitelerin ve akademisyenlerin rollerinin yeniden tanımlanması. In Daştan, I. (ed.), Pandemi döneminde yüksek öğretimde uzaktan eğitim (pp.125-140). Nobel Akademik Yayincilik.
 • 3  Tasli-Karabulut, V. (2022). Remote Work: An Ally or Enemy for the Work-Life Balance? Remote Work Experiences of Male and Female Academics in the UK and Turkey During COVID-19. In Multidisciplinary Approach to Diversity and Inclusion in the COVID-19-Era Workplace (pp. 46-68). IGI Global.
 • 4 Demir, K. (2022). Teknolojik gelişmeler ve insan kaynakları yönetimi alanına etkileri. A. Kıray, M. Kaplan (Ed.), Teknolojik dönüşüm, işletme ve ekonomi. (ss.58-76) Ankara: Ekin Yayınevi.
 • 5  Koçyiğit Bayniş, İ., & Geçti, F. (2022). Yabancı ürün satın alma niyeti üzerinde etkili olan faktörler: Tüketici düşmanlığının rolüne ilişkin kavramsal bir model önerisi. İçinde S. Y. Kandir & İ. D. Ülbegi (Ed.), Güncel İşletme Yönetimi Çalışmaları III (s. 241-259). Akademisyen Kitabevi. (1. basım)
 • 6  Geçti, F. (2022). Türkiye'de paylaşım ekonomisi üzerine yazılan lisansüstü tezlerin incelenmesine yönelik bir araştırma. İçinde S. Sönmez (Ed.), Sosyal, beşeri ve idari bilimlerde güncel tartışmalar 1 (s. 449-476). Duvar Yayınları. (1. basım).
 • 7  Geçti, F. (2022). Marka Deneyiminin Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisine İlişkin Kavramsal Bir Model Önerisi. İçinde H. Kamişli (Ed.), Research in Social Sciences, Volume II (s. 105-135). Duvar Yayınları.
 • 8  Geçti, F. (2022). Türkiye'de şehir pazarlama üzerine yazılan lisansüstü tezlerin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi. İçinde Y. L. Mert (Ed.), Sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanında akademik çalışmalar - IV (s. 65-86). Artikel Akademi. (1. basım)
 • 9  Geçti, F. (2022). Paylaşım Ekonomisi: Web of Science Veri Tabanındaki Yayınlara Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz (2005-2022). İçinde M. Mustafa & Ş. Cumhur (Ed.), İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar - I (s. 59-80). Serüven Yayınevi.
 • 10  Yılmaz, A., & Geçti, F. (2022). Investigating Private Label Brand Experience and Relationships of Its Dimensions. In P. Doğanay (Ed.), International Research in Social, Human and Administrative Sciences VIII (pp. 91-107). Eğitim Yayınevi.
 • 11 Yılmaz, A., & Geçti, F. (2022). A study on examining retailer brand equity and relationships of its dimensions via structural equation modeling. In A. Ç. Ceylan & Ç. M. Kaya (Eds.), Research & reviews in social, human and administrative sciences (pp. 39-52). Gece Kitaplığı.
 • 12  Yürür S. (2022) A Tipi Kişilik; Örgütsel Adalet; Örgütsel Güven; Örgütsel Muhalefet; İhbar, Yönetim Ve Organizasyonda Örnek Olaylar 2 Örgütsel Davranış, BETA, Editör:H. Cenk Sözen - H. Nejat Basım, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 446, ISBN:9786052426678, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7970048)
 • 13  Alper, E.N., Benli, F.(2022) Türkiye İşgücü Piyasasının COVID 19 Sürecinde Cinsiyet Perspektifinden İncelenmesi, Ekonomi ve Finans Konularına Teorik Yaklaşımlar, Ekin Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 422, ISBN:978-625-8117-40-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7801705)
 • 14  Polat, V., & Şenbiçer, Ş. (2022). Esports Business and Cyberbullying: Risks and Precautions. In Handbook of Research on Digital Citizenship and Management During Crises (pp. 94-115). IGI Global.
 • 15  Baltacı, H. (2022) Katılımcı Yönetim Yaklaşımı İle Uzaktan Eğitimde Kalite, Yayın Yeri: Nobel Bilimsel, Editör:İkram Daştan, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:183, ISBN:978-625-433-840-3, Bölüm Sayfaları:37 -54

 

BİLDİRİLER

 

2018

 • 1  Aktar, T., Yürür, S. (2018) Effect Of Organizational Commitment On Food Safety Attitude Of The Food Industry Employees. Taras Shevchenko 1st Internatıonal Congress On Social Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4340210)
 • 2  Özşahin, M., Yürür S., Coşkun, E. (2018) A Field Research to Identify Psychological Factors Influencing the Debt Repayment Behavior in Turkey. 8th Internatıoinal Conference On Leadership,Technology, Innovation and Business Management (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4389010)
 • 3  Yürür, S., Özşahin, M., Soyubol, H. (2018). Does Organizational Justice Increase or Decrease Organizational Dissent?. 14th International Strategic Management Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4376403)
 • 4  Nart, S., Yürür, S. (2018). The Factors Affecting Burnout and the Relationship between Burnout and Creativity: The Example of Turkish Television Sector Employees. 7. International Congress on Current Debates in Social Science (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4389019)
 • 5 Yürür, S., Yazıcı N. (2018). What Does Person-Organization Fit Mean In Terms Of Organizational Justice Perceptions of Employees?. C-iasoS Congress of International Applied Social Science (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4376399)
 • 6 Tekbaş İ., Azaltun M. (2018). Dijital muhasebe okuryazarlığı: Muhasebe meslek mensupları üzerine bir araştırma. 5. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 223-238. (Yayın No:4601993)
 • 7 Azaltun Murat (2018). TMS 37’ye göre iş güvenliği ve iş hukuku tazminatlarının dipnot açıklamaları ve perakende sektöründe dipnot analizi. 5. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 421-437. (Yayın No:4601966)
 • 8  Öztürkçü, N., Özcan, S. (2018) Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı’nın Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Uygulamaları Ve Lojistik Sektörü Üzerine Etkisi, IV. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade And Logistics Congress, 7-8 Eylül 2018 Didim/AYDIN
 • 9 Özcan,S., Arslan, H.M., Abdellahi, A. (2018 ) AHP ve Kârlılık Karşılaştırma Yöntemleri ile Balıkçılık İşletmeleri için En Uygun Tesis Yeri Seçimi, Business and Organization Research Safranbolu /Karabük (International Conference)
 • 10  Taş, H.Y., Özcan, S., Küçükoğlu, M., Özdemir, Y. (2018), Türkiye’de KOSGEB Tarafından Verilen Girişimcilik Eğitimlerine Yönelik Eleştirel Bir Yaklaşım: İstanbul Ümraniye Örneği, Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi
 • 11  Usman, Ö. & Kaygusuz S. Y. (2018, Ekim 5-6). Kurumsal Risk Yönetimi İç Kontrol ve İç Denetim İlişkisi [Tam Metin Bildiri]. XX. Türkiye Muhasebe Kongresi, İstanbul.
 • 12  Arcagök U., Önder E., Boz C. ,Gürler C. (2018). Avrupa Birliği Üyesi Ve Avrupa Birliği’ne Aday Ülkelerin Makroekonomik Göstergeleri Kullanılarak Çok Boyutlu Ölçekleme Ve Kümeleme Analizi. 1. Anadolu Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 • 13  Gürler C., Önder E., Boz C. (2018). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerini Kullanan Spor Çalışmalarına Bakış. Cemil Meriç – 10. Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 • 14  Önder E., Boz C., Gürler C. (2018). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Kullanılarak G20 Ülkelerinin Ekonomik Performans Değerlendirmesi. Cemil Meriç – 10. Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 • 15  Önder E., Gürler C. (2018). Sağlık Sistemi Hedefleri Açısından OECD Ülkelerinde Bir Performans Değerlendirmesi: Logit Model Uygulaması. Cemil Meriç – 10. Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 • 16  Daştan İ., Gürler C. (2018). Eğitimde Mobil Teknoloji Kullanımı: Öğrenci-Öğretmen-Veli Değerlendirmesi. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (Isms) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • 17  Daştan İ., Gürler C. (2018). Bitcoin Fiyatı ile Medya Arasındaki İlişki. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (Isms) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • 18  Gürler C., Önder E. (2018). E-Ticaret: Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılan Akademik Çalışmalara Genel Bir Bakış. 1. Uluslararası İstatistik Matematik Ve Analitik Yöntemler Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • 19  Gürler C., Önder E., Hepşen A., Taş N. (2018). CIVETS Ülkelerinin Ekonomik Performanslarının Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası İstatistik Matematik Ve Analitik Yöntemler Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • 20  Ates, S. (2018). Teknolojinin Muhasebe Eğitimine Entegrasyonu: Bir Literatür Taraması. 37.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 95-107.
 • 21 Yıldız, Ü., Eryılmaz, M.E. (2018). Kurumsal mantıklar arası rekabet: Kurumsal sosyal sorumluluk alanında retorik stratejileri üzerinden bir inceleme. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 10-12 Mayıs 2018, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • 22  Tansel Cetin, A, Aksu, M. (2018). Sahiplik Yapısı ve Sahiplik Yoğunluğunun Firma Performansı üzerindeki etkileri-The effect of ownership concentration and corporate governance characteristics on the firm performance, ICONDATA, International Conference on Data Science and Applications 4-7 Ekim 2018 , Yalova (Abstract).
 • 23  Uyar, S., Tansel Cetin, A., Ertürk A. (2018). Konaklama İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatine Etkisi-Influence of Service Quality on Customer Satisfaction and Customer Loyalty in Hospitality Businesses, ICONDATA, International Conference on Data Science and Applications 4-7 Ekim 2018 , Yalova (Abstract).
 • 24  Sayım, F. (2018). Türkiye İstatistik Kurumu Verileri ve İkinci El Araç İlan Verilerinin İşlenmesi Suretiyle Otomobil Kullanıcı Gruplarının Oluşturulması, International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA) 4-7 Ekim 2018
 • 25  Sayım, F. (2018). İkinci El Otomobil İlanı Verilerinin İşlenmesi Suretiyle Otomobiller için Gerçeğe Uygun Amortisman Oranlarının Tespiti, International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA) 4-7 Ekim 2018
 • 26  Sayım, F. (2018). İkinci El Otomobil İlanı Verilerinin İşlenmesi Suretiyle Otomobiller için Yıllık Kullanım KM’lerinin Tespiti, International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA) 4-7 Ekim 2018,
 • 27  Sayım, F. (2018). Ferhat, Temel Finans Ve Sermaye Piyasası Kurumları İle Bunların Kobi Yöneticileri Arasında Bilinirliği-Yalova Örneği, 2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ürgüp, 20-22.09.2018
 • 28 Sayım, F. (2018). Ferhat, Yerel Firma Sahip-Yöneticilerinin Finansal Sistem Ve İsleyişi Hakkında Hissettikleri Bilgi Seviyesi - Yalova Örneği, II. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, December 6-7, 2018,Bandırma/Balıkesir
 • 29  Sayım, F. (2018). Finansal Sistemde Kullanılan Menkul Kıymetler Ve Kobi Yöneticileri Arasında Bilinirliği-Yalova Örneği, 2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ürgüp, 20-22.09.2018
 • 30  Sayım, F. (2018). Fon Fazlalarını Değerlendirmede Yerel Firma Sahip-Yöneticilerinin Tercihleri, II. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, December 6-7, 2018, Bandırma/Balıkesir,
 • 31  Topcu, N., & Ece, N. (2018). Türkiye de Muhasebe ve Finans Eğitiminde Akreditasyon. Presented at the UMTEB 4. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi.

 

2019

 • 1  Yürür, S., Nart, S. (2019) Kamu Çalışanlarının İhbarla (Whistlblowing) İlgili Düşünceleri. Uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi, (/Sözlü Sunum)(Yayın No:5824553)
 • 2  Yürür, S. (2019) Investigating Relationships among Personality Characteristics and Repayment Behavior: A Quantitate Research in Turkey.. 15th International Strategic Management Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5824500)
 • 3  Yürür, S., Yazıcı, N. (2019) Bireylerin Adaletsizliğe Karşı Tepkileri: Eşitlik Kuramı Kapsamında Bir Analiz. 5. International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS V) (/Sözlü Sunum)(Yayın No:5824468)
 • 4  Tıngül, S., Yürür, S. (2019). Yeni İş Bulmak Zor Diye Adaletsizliğe Katlanmak mı? Yoksa Gemileri Yakıp Ayrılmak mı?. III. International Applied Social Sciences Congress (/Sözlü Sunum)(Yayın No:5824430)
 • 5  Tekbaş İ., Kurnaz E., Azaltun M., Aktaş A. (2019). Uzaydaki gelişmeler doğrultusunda yeni bir muhasebe uzmanlığı önerisi: Uzay muhasebesi. 6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 52-57. (Yayın No:5750219)
 • 6  Toplu N., Calayoğlu İ., Azaltun M. (2019). Finansal bilgi manipülasyonu ortaya çıkarmaya yönelik bir araştırma (Beneish Modeli). 6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 6(1), 72-86. (Yayın No:5664054)
 • 7  Özcan, S., Danacı Ünal, T. (2019 ) A Literature Review on Internationalization of Logistics Service Providers, V. International Caucasus-Central AsiaForeign Trade and Logistics Congress, İstanbul
 • 8  Selami Özcan, S., Güloğlu, T., TAŞ, H.Y., Küçükoğlu, M. (2019) Memur Sendikası Üyelerinin Beklentileri Üzerine Yalova İlinde Bir Araştırma, 4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa
 • 9  Küçükoğlu, M., Taş H.Y., Özcan, S. (2019) Vergilendirmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi, 4.Uluslararası GAP İşletme Bilimleri ve Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa
 • 10  Bilgiç, E., Türkmenoğlu, M., Bozoğlu Batı, G. (2019). İş Analitiği ve Değer Zinciri. 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi
 • 11  Taşlı Karabulut, V. (2019). Koordinatör Öğretmenler: Mesleki Eğitim Sisteminin Kilit Aktörleri. 27.Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Antalya.
 • 12  Gürler C., Çağlar M., Önay O. (2019). Ülkelerin Ölüm Nedenlerinin Kümeleme Analizi İle İncelenmesi. 39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • 13  Usman, Ö., Ateş, S. & Azaltun, M. (2019, 8-9 Mart) Muhasebe Meslek Örgütünün Yönetsel Alanlarında Kadının Yeri Üzerine Bir Değerlendirme [Özet Bildiri]. III. Ulusal Kadın Sempozyumu, Yalova.
 • 14  Ateş, S. & Evci, G. (2019). Sustainability Reporting and Financial Performance: Evidence from Borsa Istanbul. V. International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2019, Bursa, TURKIYE, 97.
 • 15  Dedecan, M., Tansel Çetin, A., Ay, Z. (2019). Türkiye’de Kadının Siyasal Alana Katılımı ve Sı̇yasetı̇n Finansmanı, 4th International Scientific Research Congress -4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi -UBAK, 14 – 17 Şubat 2019 / Yalova (Abstract).
 • 16  Kalyoncu, C., Tansel Çetin, A. (2019). Testing the Impact of Intellectual Capital on Company Value Through the Ohlson and Vaic Models: An Application on Bist 100, V.International Symposium on Accounting an Finance- V.Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu-ISAF 2019/ 1-4 May 2019 Bursa/TÜRKİYE (Abstract-Accepted).
 • 17  Ünlü, O., Kaptan, Z. (2019 ) Financial Crimes In Capital Markets, Actors Actions And Rules, Yayın Yeri:European Group 47th Annual Conference for the Study of Deviance Social Control.
 • 18  Ünlü, O., Bulut, T. (2019 ), 2008 Financial Crisis And Richard Fuld’s Rationalizations, Yayın Yeri:European Group 47th ANNUAL CONFERENCE for the Study of Deviance Social Control.

 

2020

 • 1  Atık, A.,Yürür, S. (2020) The Effect of Emotional Labor on Career Management in Service Organizations. 3. ICHUS International Congress of Human Studies (/Sözlü Sunum)(Yayın No:6631403)
 • 2  Uslu, T., Batı Bozoğlu, , G., Daştan, İ. (2020). G20 Üyesi Ülkelerin Bilim ve Teknoloji Düzeyleri Açısından Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. 20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması Ve İstatistik Sempozyumu.
 • 3  Tuncalı Yaman, T., Bozoğlu Batı, G. (2020). How Growth Intention Relate with Political Skill for Female Entrepreneurs in Turkey? An Implementation of Moderator Analysis. Würzburg International Bussines Forum International Business Conferance Small Firm Internationalisation and International Entrepreneurship.
 • 4  Çölgeçen, Y. & Usman, Ö. (2020, Kasım 6-8). Akademisyenlerin Covid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri [Özet Bildiri]. 13.Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya.
 • 5  Çağlar, M., Gürler, C., Gürsoy Umman, T. (2020). Clustering Countries Considering Child Mortality by K-Means. 20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • 6  Çağlar, M., Gürler, C.(2020). Examination of Countries in terms of Sustainable Development Goals. 20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • 7  Evci, G. & Alper, E.N. (2020). Girişimcilik Dersinin İşletme Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Yalova Üniversitesi Örneği. 7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK) Sosyal ve Eğitim Bilimleri Sempozyum Özet Kitapçığı, Ankara, TÜRKİYE, 89-90.
 • 8 Evci, G., Gülbahar, E., & Soyarat, S.U. (2020). Investigation of the Variables Affecting Capital Adequacy Ratio of the Turkish Banking Sector through Logistic Regression Analysis. In M. Altuntas (Eds.), IERFM Economic Research and Financial Markets Congress with International Participation Proceeding Book (p.13). Detay.
 • 9  Ates, S.(2020). How to Improve Soft Skills of Accounting Students. Global Business Research Congress, 11(1), 98-100.
 • 10  Demir, K., Çetintaş, E., Yıldırım, C. (2020). Çok Uluslu Firmaların Menşe Ülke İK Uygulamalarının Ev Sahibi Ülkeye Aktarımında Eşbiçimlilik mi Farklılaşma mı: Türkiye’de Otomotiv Sektörü Örneği. 19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi. (ss. 350-357). Erciyes Üniversitesi Kayseri, 23.09.2020 .
 • 11  Demir, K., Şentürk, S. (2020). Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1960) İşletmecilik uygulamalarına ilişkin arşiv belgelerinin tematik analizi: PTT Örneği. 28. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi. (ss. 1260-1271). Ankara SBÜ Ankara, 3-5.09.2020.
 • 12  Yürür, S., Yıldırım, C. (2020) Bireylerin Ödül Dağıtım Tercihleri ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma. 28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (/Sözlü Sunum)(Yayın No:6631407)
 • 13  Seçme, Z.O., Yalçın, E. (2020) Sınır Ötesi Terörle Mücadele İle İlgili Olaylar ve Beklenmedik Politik Krizlerin Ulaştırma Endeksine Etkisi. 5. International EMI Entrepreneurship Communication Social Sciences Congress, 154-154. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6725706

 

2021

 • 1  Yürür, S., Aktar Küçükaslan, T. (2021). The Effect of Supervisors Role in the Hygiene Practice Compliance of the Food Sector Workers. The 2nd International Conference On Effıcient Production And Processing "ICEPP-2021" (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7399859)
 • 2  Uyar, S., Yürür, S. (2021) Örgütsel Adalet ve Duygusal Emek İlişkisi. 7. Uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7400183)
 • 3  Bozoğlu Batı, G., Türkmenoğlu, M.A., Bilgiç, E., Uslu, T. (2021). Investigating Business Analytics Applications In A Turkish E-Commerce Retailer. Online International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’21)
 • 4  Bozoğlu Batı, G. (2021). Etkin İyi Yönetişim İçin Karar Verme Modeli. XXI. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu.
 • 5  Aksoy Kavalcı, M., Altınkaya, Z., Seçme, Z.O. (04.11.2021 -05.11.2021 ) Does firm size influence the relationship between corporate governance performance, social performance, and capital structure? Yayın Yeri:10. İstanbul Finans Kongresi (İFK-2021) , 2021
 • 6  Koçyiğit, İ., Polat, V. ve Yılmaz, M. (2021). Sosyal medya (Twitter) paylaşımlarının veri madenciliği ile duygu analizi: Yalova ilinde bir örnek. Yalova Araştırmaları Kongresi, Yalova, Türkiye
 • 7  Baltacı H., Gürler C. (2021). ISO500’de Yer Alan Şirketlerin Kurumsal İtibarlarına Göre ÇKKV Yöntemleriyle Sıralanması. I. International Artuklu Congress on Economic, Administrative and Political Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • 8  Çağlar, M., Gürler, C. (2021). Endüstri 4.0 Kapasitelerine Göre OECD Ülkelerinin Sıralanması: Bir MCDM Uygulaması. I. International Congress on Digital Business, Management and Economics (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • 9  Gürler, C. (2021). Türkiye İllerinin Elektronik Haberleşme Performansına Göre AHP Ve TOPSIS Yöntemleriyle Sıralanması. XXI. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • 10  Gürler, C., Çağlar, M. (2021). Avrupa Birliği ve Aday Ülkelerinin Hava Kirliliğinden Kaynaklanan Ölümler Açısından Kümelenmesi. 20. Uluslararası İşletmecilik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • 11  Ay, Z (2021). Stratejik Maliyet Yönetiminde Faaliyete Dayalı Maliyetleme Yönteminin İncelenmesi: Bir Uygulama Örneği. 1.Uluslararası Artuklu İktisadi İdari ve Siyasi Bilimler Kongresi
 • 12  Evci, G. (2021). Verification and Falsification: A Critique. In G. Gurcay, & K. Manafidizaji (Eds.), Mediterranean Summit 5th International Social Sciences Congress (pp. 112-125). UBAK Publications.
 • 13  Evci, G. (2021). Equity Premium Puzzle: A Critical Review. In G. Gurcay, & K. Manafidizaji (Eds.), Mediterranean Summit 5th International Social Sciences Congress (pp. 126-134). UBAK Publications.
 • 14  Ates, S. (2021). COVID-19’un Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporlarına Yansıması. International Symposium on Business, Economics, and Education (ISBE) 2021, 64-64.
 • 15  Ates, S. (2021). Entegre Raporlarda Finansal Olmayan Bilginin Dış Güvence Denetimi. MÖDAVICA 2021 - 18. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 52-56.
 • 16  Koçyiğit, İ., Polat, V., & Yılmaz, M. (2021). Sosyal Medya (Twitter) Paylaşımlarının Veri Madenciliği İle Duygu Analizi: Yalova İli Örneği. Yalova Araştırmaları Kongresi
 • 17  Sayım, F. (2021). Yapay Zekâ Uygulamalarının Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde (HBYS) Kullanılabilirliği, Uluslararası- Disiplinlerarası Yapay Zeka Konferansı2021(ICIDAAI'21), Yalova-İstanbul-Sakarya-Kocaeli-Bursa Teknik Üniversiteleri+8 Yabancı Üniversite, 21-23.05.2021 Yalova, 21.05.2021 Oturum 1.2
 • 18  Sayım, F. (2021). Performans Değerlendirmesinde Yapay Zekâ Kullanımı-Sağlık Sektörü Çalışanları, Uluslararası- Disiplinlerarası Yapay Zeka Konferansı2021(ICIDAAI'21), Yalova-İstanbul-Sakarya-Kocaeli-Bursa Teknik Üniversiteleri+8 Yabancı Üniversite, 21-23.05.2021 Yalova, 21.05.2021 Oturum 1.2
 • 19  Sayım, F. (2021). Bankacılıkta Yapay Zeka Tabanlı Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Otomasyonunu Geliştirme Adımları Önerisi, Uluslararası- Disiplinlerarası Yapay Zeka Konferansı2021(ICIDAAI'21), Yalova-İstanbul-Sakarya-Kocaeli-Bursa Teknik Üniversiteleri+8 Yabancı Üniversite, 21-23.05.2021 Yalova, 22.05.2021 Oturum 2.2
 • 20  Sayım, F. (2021) Meslek İçi Eğitim İçin Yapay Zekâ Uygulamaları Geliştirme Adımları-Sağlık Sektörü, Uluslararası- Disiplinlerarası Yapay Zeka Konferansı2021(ICIDAAI'21), Yalova-İstanbul-Sakarya-Kocaeli-Bursa Teknik Üniversiteleri+8 Yabancı Üniversite, 21-23.05.2021 Yalova, 22.05.2021 Oturum 2.4-A
 • 21  Sayım, F. (2021) İşe Alım Sürecinde Kullanılan Yapay Zeka Uygulamaları, Uluslararası- Disiplinlerarası Yapay Zeka Konferansı2021(ICIDAAI'21), Yalova-İstanbul-Sakarya-Kocaeli-Bursa Teknik Üniversiteleri+8 Yabancı Üniversite, 21-23.05.2021 Yalova, 22.05.2021 Oturum 2.4-A
 • 22  Seçme, Z.O., Aksoy Kavalcı, M., Altınkaya, Z. (2021). Social Media Adoption And Export Performance: Evidence From Turkey. İstanbul Finance Congress, 14(1), 137-138., (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7820737)
 • 23 Alper, E.N., Benli, F. (2021). Yalova İşgücü Piyasasının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından İncelenmesi. Yalova Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7593563)
 • 24  Polat, V., (2021). Evaluation of Developments in Information and Communication Technologies In Terms of Marketing Capabilities: Static and Dynamic Capabilites, Anatolian Congresses 8th International Social Sciences Congress
 • 25  Polat, V., (2021). İlişkisel Pazarlama Ekseninde Sosyal Medya Kullanıcılarının İletişim ve İş Birliği İlişkilerinin İncelenmesi, 1. Uluslararası İktisadi İdari ve Siyasi Bilimler Kongresi,
 • 26  Topcu, N., Demirkol, V. (2021) COVID-19 Pandemi Sürecinin Muhasebe Meslek Elemanları Üzerindeki Etkisi: Yalova Örneği, 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi.
 • 27  Ünlü, O., & Ünlü Gezegen, S. (2021). Pandemic and Working from Home Daily Life experiences of Women Teachers with Multiple Roles. Presented at the 34th EBES Conference, Atina.
 • 28  Duran, M., Ünlü, O. (2021 ) “Virüs Değil Bizi Bu Yoğunluk Öldürecek” Çalışan Deneyimleri Işığında Kargo Şirketlerinin Covid 19 Kriz Yönetimi Uygulamaları, Yayın Yeri:ICDBME-2021
 • 29  Oruç, Z., Ünlü, O. (2021 ), Testing the Common Values of Co-Working Within the Frame of Co-Working Spaces, Yayın Yeri:34th EBES Conference.
 • 30  Baltacı, H., Demir, K.(2021) Göçmen Girişimcilerin Yaşadıkları Deneyimler ve Bu Deneyimlerin İş Kültürlerine Etkikeri. Uluslararası Göç Çalışmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:7525368)

 

2022

 • 1  Azaltun M., Aktaş A., Tekbaş İ., Yavuzaslan Söylemez S., Atasoy A. (2022). Metaverse çağında dijitalleşme ve muhasebe ilişkisi üzerine yeni bir yaklaşım önerisi: Hiper-muhasebe. 9. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (Yayın No:7810287)
 • 2  Azaltun M., Tekbaş İ., Aktaş A., Atasoy A. G. (2022). 21. Yüzyılda Muhasebenin Yeni Boyutu: Uzay Muhasebesi. II. Uzay Ekonomisi, Uzay Hukuku ve Uzay Bilimleri Sempozyumu (Yayın No:7982653)
 • 3  Aksoy, M. (25.08.2022 ) , Social Media Adoption and Export Performance: Evidence from Turkey, Yayın Yeri:17 th International Strategic Management Conference, Tirana, Albania
 • 4  Koçyiğit Bayniş, İ., Geçti, F. (2022). Tüketicilerin zenosentrizm düzeylerinin belirlenmesine ve demografik değişkenler açısından incelenmesine yönelik bir araştırma. 8. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 129- 141.
 • 5  Geçti F., Yasatekin H., Koçyiğit Bayniş İ. (2022). Investigating the relationships among perceived risk, trust, and purchasıng intention: a study on accomodation sharing platforms. 11th International Istanbul Scientific Research Congress, 209-210
 • 6  Batı Bozoğlu, G., Usman, Ö. & Ateş, S. (2022, Temmuz 4-5). Firmaların Sürdürülebilirlik Performansları Bağlamında Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçülmesi [Özet Bildiri]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı II, Çanakkale.
 • 7  Yürür, S., Baltacı, H. ve Ercan, F. (2022) Adalet Algısının Şekillenmesinde ‘Ötekinin’ Kim Olduğu Ne Kadar Önemli?. 9. Örgütsel Davranış Kongresi, 3-5 Kasım, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • 8  Gürler, C. (2022). OECD Ülkelerinin Dünya Risk Endeksi Kullanılarak Göre Kümelenmesi. 4.Afet ve Dirençlilik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • 9  Gürler, C. (2022). Koronavirüs Pandemisinde Türkiye’de Sayısal Uçurum. II. International Congress on Digital Business, Management and Economics (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • 10  Evci, G. (2022, December 21-22). The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Healthcare-Sector Companies Listed on Borsa Istanbul [Conference Presentation]. 2. International Black Sea Modern Scientific Research Congress, Rize, Türkiye.
 • 11  Yılmaz, M., Geçti, F. (2022). Uluslararası Girişimcilik Yeteneklerinin Uluslararası Performans Üzerinde Etkisi: Uluslararası Pazarlama Stratejisinin Aracılık Rolüne Yönelik Kavramsal Bir Model Önerisi İş Kültürlerine Etkileri. Uluslararası Göç Çalışmaları Kongresi, (ss.119). Ankara: 20.05.2021
 • 12  Geçti, F., Yasatekin, H., & Koçyiğit Bayniş, İ. (2022). Investigating the relationships among perceived risk, trust, and purchasing intention: A study on accommodation sharing platforms. In 11th International Istanbul Scientific Research Congress (pp. 209-210).
 • 13  Koçyiğit Bayniş, İ., & Fatih, G. (2022). Tüketicilerin zenosentrizm düzeylerinin belirlenmesine ve demografik değişkenler açısından incelenmesine yönelik bir araştırma 8. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 129-141.
 • 14  Yılmaz, M., & Fatih, G. (2022). The impact of international entrepreneurial capability on international performance: A conceptual model proposal on the mediating role of international marketing strategy. Hagia Sophia 5th International Conference on Culture, Civilization, and Multidisciplinary Studies in Social Sciences, 544-545.
 • 15  Geçti, F., & Aktaş, E. (2022). The impact of brand experience on brand loyalty: A study on the customers of coffee chain stores. In 10th International Management and Social Research Conference (pp. 35-36).
 • 16  Seçme, Z.O., Dağtaş, S. (2022). Kovid Döneminde Firmaların Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Almalarının Finansal Performanslarına Etkisi: Otomotiv Sektörü Üzerine Bir Araştırma. 11th Istanbul Finance Congress (IFC-2022) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7989251)
 • 17  Polat, V., (2022). Investigation of The Differences of Y and Z Generations In The Use of Social Media for Information Acquisition, Vi. International "Başkent" Congress on Physical, Social and Health Sciences
 • 18  Demirkol, V. (2022) Kamu Kurumları Denetim Raporlarının Muhasebe Açısından İ̇ncelenmesi, 15. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi.

 

 

YÖNETİLEN TEZLER

 

2018

a. Doktora Tezleri

 • 1  2018 AYBERK ŞEKER Teknolojik ürün ticareti ve ekonomik büyüme ilişkisi Yalova Üniversitesi

b. Yüksek Lisans Tezleri

 • 1  2018- Abdellahi ABDELLAHİ- Kuruluş yeri seçimi ve Moritanya'da balıkçılık sektörü üzerine bir uygulama
 • 2  2018- Deniz AVARKAN- E-ticarette tersine lojistik faaliyetlerinin müşteri memnuniyetine etkisi
 • 3  2018- Tolga YILDIRIM- Serbest bölgelerin dış ticarete etkisi: Bursa Serbest Bölgesindeki firmaların yatırım yapma nedenlerinin ölçülmesi
 • 4  2018- Öykü Mukaddes İSMAİLOĞLU- Otomotiv Sektöründe TMS 18 Hasılat Standardı Açısından Bilanço Dipnot Analizi
 • 5  2018- İsmail TEKBAŞ- Dijitalleşmenin Muhasebe Mesleğine Ve Meslek Mensuplarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma Ve Yeni Bir Kavram Önerisi: Mali Mühendislik
 • 6  2018- Can KARABULUT- Türkiye'de Teknoloji Üretimi Konusunda Devlet Tarafından Sağlanan Desteklere İşletmelerin Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma
 • 7  2018- Serhat ATA- Örgüt Kültürünün Örgütsel Muhalefeti Şekillendirici Rolü: Ulusal ve Uluslararası Ticaret Yapan Firmalarda Karşılaştırmalı Bir Analiz
 • 8  2018- Ali Onur BAYRAKGİL- Kurumsal Akademiler Kapsamında Öğrenme ve Gelişim Uygulamalarının Çalışan Bağlılığı Yaratmadaki Rolü
 • 9  2018-Simge DUMLU TİNGÜL- Örgütsel Adaletin İşten Ayrılma Davranışı Üzerine Etkisi

 

2019

a. Doktora Tezleri

 • 1  2019- Tuğçe DANACI ÜNAL- Üçüncü Parti Lojistik İşletmelerinin Uluslararasılaşma Sürecini Etkileyen Faktörler
 • 2  2019- Bülent TOPDEMİR- Kamu Özel Ortaklığı Uygulamaları Ve Havacılık Sektörüne Yönelik Bir Model Önerisi

b. Yüksek Lisans Tezleri

 • 1  2019- Emrah KILAVUZ- Spor Salonlarının Afet Lojistiği Uygulamalarına Uygunluğu Araştırması: Yalova İli Örneği
 • 2  2019- Melek BAYRAKTAR- Türkiye'de Katılım Esasına Dayalı Bireysel Emeklilik Fonlarının Performans Analizi
 • 3  2019-Merve BAŞAR- Borsa İstanbul'da Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansını Belirleyen Faktörlerin Analizi
 • 4  2019- Cengiz KALYONCU- Entelektüel Sermayenin Firma Değerine Etkisinin Ohlson ve VAIC Modelleri ile Sınanması: BİST 100 Üzerine Bir Uygulama
 • 5  2019- Seçil AKYOL- Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Firma Performansı Üzerindeki Etkileri
 • 6  2019- Alican ATALAN- Kişisel Ahlak Felsefesi ve Makyavelizmin Vergi Kaçırma Tutumu Üzerindeki Etkileri
 • 7  2019- Nesibe TOPLU- Türkiye'de Finansal Bilgi Manipülasyonu Ve Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Araştırma (Beneish Modeli)
 • 8  2019- Arzu AGDAŞ- Sürdürülebilirlik Kriterleri Açısından Faaliyet Raporlarının İncelenmesi

 

2020

a. Doktora Tezleri

 

b.Yüksek Lisans Tezleri

 • 1  2020- Eyyüp KAYA- Uluslararası Portföy Yatırımları ve Ülke Yönetişim Kalitesi Arasındaki İlişki
 • 2  2020- Ali YILMAZ- The Role of Private Label Brand Experience On Retailer Brand Equity
 • 3  2020- Fahrettin HEKİMOĞLU- Örgütlerde Dedikodu ve Söylentinin Örgütsel İletişim Açısından Değerlendirilmesi
 • 4  2020- Adil ATİK- Hizmet Örgütlerinde Duygusal Emek Davranışlarının Kurum İçi Kariyer Gelişimi İle İlişkisi
 • 5  2020-Anıl ÖZATA- Yöneticinin Pozitif Psikolojik Sermayesinin Astlarının Pozitif Psikolojik Sermaye Özelliklerine Etkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma
 • 6  2020- Melis ALKUŞ- Covid 19 Döneminde Çalışan Deneyimleri Işığında Kriz ve Kriz Yönetimi Uygulamaları: Kargo Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
 • 7  2020- Zehra ORUÇ- Çalışma Mekanlarının Değişen Doğası: Bursa'da Ortak Çalışma Alanlarında Çalışma Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma

 

2021

a. Doktora Tezleri

 • 1  2021 MAHMUT KADİR İŞGÜVEN Ülke kredi derecelendirme notlarının belirlenmesinde kullanılan göstergelerin etkileri: G-20 üyeleri üzerine bir araştırma Yalova Üniversitesi
 • 2  2021 NİZAMETTİN ÖZTÜRKÇÜ Bütünleşik çok kriterli karar verme yöntemleri ile 3pl firma seçimi - proje lojistiği kapsamında bir uygulama Yalova Üniversitesi

b.Yüksek Lisans Tezleri

 • 1  2021- Cansu KOÇER- Sağlık Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi ve Çalışan Memnuniyeti Arasındaki İlişki
 • 2  2021 İlknur KOÇYİĞİT- Tüketici Etnosentrizmi ve Tüketici Zenosentrizminin Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti Üzerindeki Rolü
 • 3  2021- Burak ÖZDOĞRU- BURAK, Bir Kişilik Özelliği Olarak Kontrol Odağının Örgütlerdeki Sosyal Mübadele İlişkilerine Etkisi
 • 4  2021- Seda BULUNMAZ- Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Uygulamaları
 • 5  2021- Ayşe İNAN- Muhasebe Hilelerinin Açığa Çıkarılmasında Şirket Çalışanlarının Bilgi Uçurma (Whistleblowing) Niyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

 

2022

a. Doktora Tezleri

 • 1  2022- Remzi AYDIN- Maddi Duran Varlık Satın Alma Kararlarının İşletme Değeri ve Kârlılığına Etkileri Üzerine Bir Araştırma

b. Yüksek Lisans Tezleri

 • 1  2022- Mustafa YILMAZ- Stratejik Yönelimlerin İşletme Performansına Etkisi: Girişimcilik Yönelimi Ve Girişimcilik Yetenekleri Etkileşiminin Aracılık Rolü
 • 2  2022-Feray BAŞER- ISO 9000 Kalite Yönetim Sisteminin Rekabet Gücüne Etkisi Ve Bir Uygulama
 • 3  2022- Osman Nuri TEKİNAY- Askeri Alanlarda Kullanılmak Üzere İnsansız Hava Aracı (İha) Sistemleri Seçiminde Topsis Ve Bulanık Topsis Yönteminin Kullanılması
 • 4  2022- Nurhan AKIN- İşe Alım Uygulamalarında İnsan Kaynakları Analitiği
 • 5  2022- Büşra KOÇ ÖZDEMİR- Bilgi Teknolojilerinin Muhasebe Bilgi Kalitesine Etkisinin Muhasebe Meslek Mensuplarınca Değerlendirilmesi
 • 6  2022- Gülşah SİPAHİ- Örgütsel Liyakat Algısının Çalışanların İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Adaletin Aracı Rolü: Özel Sektörde Bir Araştırma
 • 7  2022- Selme UYAR- Örgütsel Adalet ve Duygusal Emek İlişkisinde Lider-Üye Mübadelesinin Etkisi
 • 8  2022- Deniz Yeliz KARAÇAM- Hizmet Alıcılarının Liyakat Algısının Kurumsal İtibara Etkisi
 • 9  2022- Nuket BOZKURT- Yöneticinin Kişilik Özelliklerinin Astlarının Örgütsel Adalet Algısına Etkisi
 • 10  2022- Gülsemin GÜLER- Terfide Liyakat Algısının Yöneticiye Duyulan Güven ve Örgüt Kültürü Algısına Etkisi
 • 11  2022- Moamin Mazin AMEEN- Mevzuat Ve Pratik Uygulamalarda Şirket Kuruluşu İşlemleri İle Kurumsal Yönetim Altyapısı: Türkiye-Irak Karşılaştırması,
 • 12  2022- Hilal YASATEKİN- C2C E-Ticarette Devamlı Satın Alma Niyeti Üzerinde Kurumsal Mekanizmaların Rolünün İncelenmesi
 • 13  2022 Rabia GÜN- Ipard Hibe Desteği Alan Girişimciler Açısından Anlamlı İş Boyutları

 

Etiket: Akademik Çalışmalar