Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr.

Senay Yürür Karslıoğlu

Dr. Öğr. Üyesi

Onur Ünlü

Arş. Gör.

Filiz Ercan