Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.

Senay Yürür Karslıoğlu

Dr.Öğr.Üyesi

Onur Ünlü

Araş.Gör.

Filiz Ercan