Kaizen Anlayışı

Sürekli öğrenme, sürekli gelişme hayat tarzımızdır. Bölümümüz, hem kendi faaliyetlerinde ve performansında sürekli gelişmeyi esas alır, hem de diğer kişi ve kurumların bilgi ve tecrübelerinden sürekli öğrenir ve kendini geliştirir.

Temizlik ve Düzen Yönetimi

Öğretim elemanlarının mutluluğuna yönelik düzenli, planlı, sistematik ve istikrarlı çalışma ortamı ve çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliği, temizlik ve düzenin yönetiminde süreklilik sağlar.

Öğrenci Memnuniyeti

Öğrencilerin mevcut ve muhtemel ihtiyaçlarına, faydalı olana ve kaliteye odaklanarak öğrenci memnuniyeti birinci öncelik olarak belirler.

Paydaş Odaklılık

Paydaşlarımızın ihtiyaç, istek, beklentilerine uygun; güvene dayalı, uzun vadeli ve kazan kazan anlayışı ile ilişki kurar.

Katma Değer Oluşturma

Dış paydaşlarda “marka değeri yüksek” algısını katma değeri yüksek mezunlar vererek, oluşturur. Oluşan bu algıyı geri bildirimlerle takip eder.

Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik

Ar-Ge, eğitim-öğretim ve toplumsal katkı faaliyetlerinde paydaşlarını, kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verme sorumluluğunu taşır.

Etiket: Kalite Politikası