Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr.

Nuraydın Topcu

Dr. Öğr. Üyesi

Özlem Usman

Araş. Gör. Dr.

Alperen Akkaya