Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr.

Nuraydın Topcu

Dr. Öğr. Üyesi

Özlem Usman

Dr. Öğr. Üyesi

Alperen Akkaya

Arş. Gör.

Hümeyra Yılmaz