Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr.

Ferhat Sayım

Dr. Öğr. Üyesi

Kemal Demir

Dr. Öğr. Üyesi

Vildan Taşlı Karabulut

Dr. Öğr. Üyesi

Üzeyir Yıldız

Araş. Gör. Dr.

Elif Nur Alper

Arş. Gör.

Hakan Baltacı