Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.

Ferhat Sayım

Dr.Öğr.Üyesi

Kemal Demir

Dr.Öğr.Üyesi

Vildan Taşlı Karabulut

Araş. Gör. Dr.

Üzeyir Yıldız

Araş. Gör. Dr.

Elif Nur Alper

Araş.Gör.

Hakan Baltacı