Sevgili Öğrencilerimiz;
    Kıymetli Ziyaretçilerimiz;
İşletme Bölümü olarak kendimize belirlediğimiz vizyon çerçevesinde öğrencilerimizi bilgi ile donatmanın yanısıra, ayrıca onlara bilgiye ulaşma yollarını da öğretiyoruz. Onları küresel standartlarda eğitim gören ve dünyadaki en meşhur işletme okulları ile rekabet edebilir işletmeciler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren uluslararası üniversitelerle gerçekleştirdiğimiz akademik işbirlikleri, çift diploma, ikili anlaşmalar ve uluslararası öğrenci değişim programları (ERASMUS, MEVLANA vb) sayesinde öğrencilerimizin farklı kültür ve ekonomileri tanımalarını, her yıl bölümümüze eğitim almak/vermek için gelen misafir öğrenci ve öğretim üyeleri ile birlikte uluslararası bir ortamda eğitim görmelerini sağlıyoruz. Bu bağlamda öğrencilerimizin öğretim hayatlarının belirli bir dönemini yurtdışında geçirmesini, iş dünyası ile sıkı bağlar kurarak uzman yöneticilerden ve başarılı girişimcilerden tecrübe kazanmasını hedefliyoruz.

 
Prof. Dr. Selami ÖZCAN
İşletme Bölüm Başkanı
 

Küresel düşünen ve yerel hareket edebilen donanımlı mezunlar yetiştirirken aynı zamanda iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bilgiyi sağlayarak gerek yerel gerekse ulusal bazda bir bilgi üretim ve dağıtım merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Bugün mezunlarımızın gelmiş olduğu noktaya baktığımızda çok geniş bir küresel coğrafyada, pek çok alanda çalışabildiklerini görmekteyiz. Aynı zamanda iş dünyasının ihtiyaç duyduğu konularda danışmanlık ve eğitim hizmetleri de bölümümüz öğretim üyelerince iş dünyasına sunulmaktadır.
Kısaca sizlere işletme bölümü hakkında bilgi verecek olursak, İşletme Bölümü üniversitemizin kuruluşundan önce Uludağ Üniversitesi'ne bağlı olarak 2006 yılında İngilizce olarak eğitim ve öğretime başladı. Bölümümüz üniversitemizin en köklü, aynı zamanda lisans seviyesinde mezun veren ilk bölümüdür. Fakültemizin aktif lisans ve lisansüstü program ve öğretim üyesi  sayısı açısından en zengin bölümüdür. Bölümümüzde lisans seviyesinde İngilizce işletme, UOLP, Türkçe İşletme ve İkinci öğretim işletme programları ile lisansüstünde başta işletme doktora programı olmak üzere işletme ve anabilim dalları bazında 7 adet tezli, 1 adet tezsiz yüksek lisans programlarımız mevcuttur. Bölümümüzde hepsi birbirinden kıymetli 33 öğretim elemanı ( 7 profesör, 3 doçent, 8 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 14 araştırma görevlisi) bulunmaktadır. Bölümümüzün değerli öğretim üyeleri rol model olarak öğrencilerimize uzmanlık gerektiren işletme bilgisini öğretmenin yanısıra, sorumluluk almayı, bir ekibin parçası olarak paylaşmayı ve dayanışmayı öğretmektedirler. Öğrencilerimizi mezuniyet sonrası topluma karşı görevleri konusunda da bilinçlendirmektedirler.

İşletme bölümü ders içeriği, zorunlu derslerle birlikte alt uzmanlık alanları;
Yönetim Bilişim Sistemleri, 
Muhasebe ve Denetim
Finansal Yönetim, 
Yönetim ve Organizasyon, 
Girişimcilik, 
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Kurumsal Kaynak Planlaması
Üretim ve Operasyon Yönetimi
Satış ve Pazarlama
alanlarında seçmeli derslerden oluşmaktadır. Üçüncü sınıftan itibaren öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda belirlenen seçmeli dersler ile uzmanlaşma imkânı sunulmakta ve uzmanlık alan belgesi verilmektedir. Öğrencilerimize sektör paydaşları ile birlikte sektörel uygulamalı eğitim ve staj imkânı sunulmaktadır.
İşletme bölümünden mezun olacak öğrencilerin çalışabileceği alanlar hem özel sektörde hem de kamu sektöründe oldukça çeşitlidir. Mezunlarımız bankacılıktan müfettişliğe, kaymakamlıktan mali müşavirliğe, insan kaynakları yöneticiliğinden pazarlama uzmanlığına kadar oldukça çeşitli alanlarda iş bulabilmektedir.  İngilizce işletme bölümünden mezun olma avantajıyla yerel veya çok uluslu büyük şirketlerde çalışabilme imkanıyla birlikte Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul gibi kurum ve kuruluşlarda da iş imkanına sahip olabilmektedirler. 
Özgüvenini yükseltmek, insan ilişkilerini geliştirmek, işletme bilgisi ile donanmak, mutluluğu yaşayarak öğrenmek isteyen, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın gençleri bölümümüze bekliyoruz. İşletme bölümü ailesi olarak, sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür eder, sizleri de aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyarız.

 

Etiket: Bölüm Başkanının Mesajı