Program

 Danışman

  İşletme Tezsiz Yüksek Lisans

 Araş. Gör. Dr. Zafer AY

          E- Mail: zay@yalova.edu.tr

          Tel: +90 226 815 51 69

  Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans

 Araş. Gör. Dr. Sinem ATEŞ

          E- Mail: sinem.ates@yalova.edu.tr

          Tel: +90 226 815 51 17

  Sayısal Yöntemler Tezli Yüksek Lisans

 Araş. Gör. Dr.  Cem GÜRLER

          E- Mail: cem.gurler@yalova.edu.tr

          Tel: +90 226 815 .. ..

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Tezli Yüksek Lisans

 Araş .Gör. Mustafa YILMAZ

          E- Mail:mustafa.yilmaz@yalova.edu.tr

          Tel: +90 226 815 .. ..

Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans

 Araş. Gör. Dr. Üzeyir YILDIZ

          E- Mail: uzeyir.yildiz@yalova.edu.tr

          Tel: +90 226 815 .. ..

 

İşletme Tezli Yüksek Lisans (Türkçe)

 

 Araş .Gör. Dr. Zafer AY

          E- Mail: zay@yalova.edu.tr

          Tel: +90 226 815 51 69

 

İşletme Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)

 

 Dr. Öğr. Üyesi Barış KOCAARSLAN

          E- Mail: baris.kocaarslan@yalova.edu.tr

          Tel: +90 226 815 .. ..

 

İşletme Tezli Yüksek Lisans (İkinci Öğretim)

 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem USMAN

          E- Mail: oozmen@yalova.edu.tr

          Tel: +90 226 815 51 57

  İşletme Doktora

 Araş. Gör. Hakan BALTACI

          E- Mail: hakan.baltaci@yalova.edu.tr

          Tel: +90 226 815 .. ..

Etiket: Lisansüstü Kayıt Danışmanları