Lisansüstü Kayıt Danışmanları

ÖĞRENCİ > Danışmanlıklar > Lisansüstü Kayıt Danışmanları

Program

Danışman

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans

 

Araş. Gör. Dr. Zafer AY
E- Mail: zay@yalova.edu.tr
Tel: +90 226 815 51 69
Oda No: 450

Tezli Yüksek Lisans Programları

Muhasebe ve Finansman
Sayısal Yöntemler
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Yönetim ve Organizasyon
İşletme Tezli Yüksek Lisans (Türkçe)
İşletme Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
İşletme Tezli Yüksek Lisans (İÖ)

 

Araş .Gör. Mustafa YILMAZ
E- Mail:mustafa.yilmaz@yalova.edu.tr
Tel: +90 226 815 61 20
Oda No: 419

Doktora Programları

İşletme Doktora

 

Araş. Gör. Hakan BALTACI
E- Mail: hakan.baltaci@yalova.edu.tr
Tel: +90 226 815 61 21

Oda No: 451