Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr.

İkram Daştan

Prof. Dr.

Ayşe Tansel Çetin

Doç. Dr.

Barış Kocaarslan

Dr. Öğr. Üyesi

Gülgönül Bozoğlu Batı

Dr. Öğr. Üyesi

Cem Gürler