Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr.

İkram Daştan

Prof. Dr.

Ayşe Tansel Çetin

Dr. Öğr. Üyesi

Gülgönül Bozoğlu Batı

Doç. Dr.

Barış Kocaarslan

Dr. Öğr. Üyesi

Cem Gürler

Arş. Gör.

Tuğçe Uslu