Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç.Dr.

İkram Daştan

Prof.Dr.

Ayşe Tansel Çetin

Dr.Öğr.Üyesi

Gülgönül Bozoğlu Batı

Dr.Öğr.Üyesi

Barış Kocaarslan

Araş. Gör. Dr.

Cem Gürler

Araş.Gör.

Tuğçe Uslu