Prof. Dr. Ayşe TANSEL ÇETİN (Koordinatör)

          E- Posta: acetin@yalova.edu.tr

          Tel: +90 226 815 51 17

          Oda No: 420

 

          Araş. Gör. Dr. Elif Nur ALPER (Koordinatör Yardımcısı)

          E- Posta: elifnur.alper@yalova.edu.tr

          Tel: +90 226 815 51 35

          Oda No: 415

Etiket: Farabi Koordinatörlüğü