Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Programı Koordinatörü

          Dr. Öğr. Üyesi Kemal DEMİR (Koordinatör)

          E- Posta: kemal.demir@yalova.edu.tr

          Tel: +90 226 815 51 48

          Oda No: 443

 

          Araş. Gör. Mustafa YILMAZ (Koordinatör Yardımcısı)

          E- Posta: mustafa.yilmaz@yalova.edu.tr

          Tel: +90 226 815 61 20

          Oda No: 419