Program Çıktıları

EĞİTİM > Program Çıktıları

 • 1 Karmaşık problemler hakkında mantıklı ve analitik düşünme
 • 2 İş ortamlarında etkili iletişim kurma
 • 3 Bir organizasyonda yer alan insan ilişkilerini tanımlama
 • 4 Yönetim pozisyonlarındaki sosyal ve etik sorumlulukların bilincinde olma
 • 5 İş terminolojisini belirli iş alanlarına (yani yönetim, finans, işlemler vb.) Uygun şekilde kullanma
 • 6 İşle ilgili vakaları küresel ve bireysel bakış açılarından değerlendirebilme
 • 7 Nitelik ve nicelik içeren bilginin niteliğini değerlendirme
 • 8 Sosyal çevre ve eğitim seviyesine uygun kültürel eğitime sahiptir.
 • 9 Sürekli değişen ve küresel bir ortamda bir kuruluşun karşılaştığı tehditleri ve fırsatları değerlendirme
 • 10 Alanındaki gelişmeleri izler ve en az B1 Genel Düzeyinde Avrupa Dil Portföyünden bir yabancı dil kullanarak meslektaşlarınızla iletişim kurar
 • 11 Problem çözme ve stratejik planlama süreci ile ilgili deneyim bilgisini göstermek ve karar vermek için eldeki verileri analiz edebilmek
 • 12 İstatistiki, nicel ve nitel analizler de dahil olmak üzere, iş dünyasında kullanılan temel kavramlar, yöntemler, teknolojiler ve diğer araçlarda yeterlilik göstermek