Eğitim - Araştırma Seminerleri

BÖLÜM > Diğer Bölüm Görevleri > Eğitim - Araştırma Seminerleri

         Dr. Öğr. Üyesi Vildan TAŞLI KARABULUT

          E- Posta: vildan.tasli@yalova.edu.tr

          Tel: +90 226 815 51 54

          Oda No: 452

 

          Araş. Gör. Dr. Elif Nur ALPER

          E- Posta: elifnur.alper@yalova.edu.tr

          Tel: +90 226 815 51 35

          Oda No: 415