Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi

Kemal Demir

Öğr.Gör.

Vildan Taşlı

Araş.Gör.

Üzeyir Yıldız

Araş.Gör.

Elif Nur Alper

Araş.Gör.

Hakan Baltacı