Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü Akademik Personel Sayıları

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

3

2

5

4

1

5

4

2

6

-

1

1

8

6

14

19

11

30

 

Yalova Üniversitesi Birimlere Göre Öğrenci sayıları 10.05.2019

 

Birinci Öğretim

İkinci Öğretim

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

Lisans

247

177

424

163

114

277

410

291

701

Lisansüstü

27

27

54

26

13

39

53

40

93

Etiket: Sayılarla Bölümümüz