Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.

Murat Azaltun

Doç.Dr.

Ferhat Sayım

Doç.Dr.

Nuraydın Topcu

Araş.Gör.

Barış Kocaarslan

Araş.Gör.

Özlem Usman