Doç. Dr. İkram DAŞTAN (Başkan)

          E- Posta: idastan@yalova.edu.tr

          Tel: +90 226 815 51 45

          Oda No: 513

 

          Araş. Gör. Dr. Özlem USMAN (Üye)

          E- Posta: ozlem.usman@yalova.edu.tr

          Tel: +90 226 815 51 57

          Oda No: 417

 

          Araş. Gör. Dr. Sinem ATEŞ (Üye)

          E- Posta: sinem.ates@yalova.edu.tr

          Tel: +90 226 815 61 17

          Oda No: 41

Etiket: Yatay Geçiş ve ÇAP Komisyonu