İşletme Bölümü Kalite Temsilcisi

          Dr. Öğr. Üyesi Onur ÜNLÜ (Kalite Temsilcisi)

          E- Posta: ounlu@yalova.edu.tr

          Tel: +90 226 815 51 56

          Oda No: 419

 

          Öğr. Gör. Cem YILDIRIM (Kalite Temsilcisi Yardımcısı)

          E- Posta: cem.yildirim@yalova.edu.tr

          Tel: +90 226 815 .. ..

          Oda No: 412

 

          Araş. Gör. Tuğçe USLU (Kalite Temsilcisi Yardımcısı)

          E- Posta: tugce.uslu@yalova.edu.tr

          Tel: +90 226 815 .. ..

          Oda No: 412

Etiket: Bölüm Kalite Temsilcisi