Çift Anadal Programı

ÖĞRENCİ > Çift Anadal Programı

Çift Anadal Programının amacı, anadal programlarını başarıyla yürüten lisans öğrencilerinin aynı zamanda ikinci bir dalda lisans/önlisans diploması almak üzere, önlisans öğrencilerinin ise ikinci bir dalda önlisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Çift Anadal Programına başvuran öğrencilerin başvurularının kabul edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Çift Anadal Programının amacına uygun biçimde yürütülmesi ÇAP komisyonu tarafından yerine getirilmektedir. 

 

İşletme Bölümü Çift Anadal Programı Komisyonu

 

Yalova Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik