Üniversitemiz, iş dünyasının ve akademik çevrenin beklentilerini karşılayabilmek amacıyla bilgisayar destekli eğitim-öğretim anlayışını ön plana çıkarma noktasında çeşitli anlaşmalara imza atıyor. Bu doğrultuda atılan adımlardan birinin de üniversitemiz ile Mikro Yazılım firması arasında işbirliği protokolü olduğu ifade edildi. 

Bu işbirliği protokolü çerçevesinde muhasebe, finans, finansal raporlama ve analiz, insan kaynakları yönetimi ve denetimi, üretim yönetimi, kurumsal kaynak planlama gibi pek çok dersin bilgisayar destekli olarak verilebileceği belirtildi. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla firma tarafından eğitim setlerinin bilgisayarlara kurulumu yapıldığı, öğretim üyelerine gerekli eğitimlerin, verildiği ve öğrencilerimize bu eğitimin verilebilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlandığı açıklandı.

Bu işbirliği ile söz konusu alanlarda verilen teorik derslerin iş dünyasındaki uygulamalardan örneklerle desteklenmek suretiyle öğrencilerimize ERP temelli süreç yönetimi becerisi kazandırılmasının hedeflendiği vurgulandı.. Bilgisayar destekli olarak verilecek olan dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilerimize aynı zamanda firma tarafından başarı sertifikası da verileceği de ifade edildi.

Etiket: Üniversitemiz ile Mikro Yazılım Firması İşbirliği Yapacak